پدرام خ , pedram_alpine

پدرام خ

 .
پدرام خ , pedram_alpine

پدرام خ

مطالب تصاویر 8
cloobid
pedram_alpine
، 11 سال و 1 ماه و 25 روز
مرد 30 ساله مجرد
فوق ليسانس ، دانشجو

آلبوم تصاویر

8 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • دانشگاه علم و صنعت ایران , elmclub
 • دانشگاه گیلان , guilanuniversity
 • 230 رسانه

  morebox img


تبلیغات

حامد صادقی , hamed_one
ﻋﮑﺲ ﺑﭽﻪ ﮔﯿﺎﻣﻮﻧﻪ ﻫﺎﺍﺍ ...
•~    •~    •~  •~
 •~  •~   •~  •~  
•~   ⊙_⊙~~

•~  •~   •~ 
•~    •~ •~ 
.
.همه یه شکل بودین...؛)))
اما من با همه فرق داشتم نگا نگا اون وسطم چه خوجلم
از اولم چشام سگ داشت... :)) :D
ادامه
99
کامنت بنویسید...
حامد صادقی , hamed_one
ﺁﻫﻨﮕﻪ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﯿﮕﯽ، ﻭﯾﮋﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ :

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺭﯾﺘﻢ بخونید...
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎﻣﻮﻥ ... ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻪ...
ﻧﮕﺎﻫﺎﻣﻮﻥ ... ﺭﻭﯼ ﺑﺮﮔﻪ...
تﻨﺖ ﺑﯿﺪﻩ .... ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ...
ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺴﯽ ... ﮎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ...
ﺗﻮﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ... ﻭﺍﺳﻪ ﺩﺭﺳﺎﻡ...
ﺟﺰ ﮔﺎﻡ ﺏ ﮔﺎﻡ ... ﭘﻨﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﯽ ... ﮎ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ...
ﺟﺰﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ... ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ...
ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﮎ ... ﺩﺭﺱ ﺍﻧﺒﺎﺭﻩ...
ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ...
ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ... ﻧﻤﺮﻩ ﻣﯿﮑﻮﺑﻪ...
ﻣﻦ ﯾﻪ ﺧﺮﺧﻮﻧﻢ...
ﻭﻗﺘﺸﻪ ﺁﺩﻡ ﺷﻢ...
ﺗو ﺗﻪ ﺧﻨﮕﯽ ... ﻣﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻨﮓ ﺷﻢ...
ﺧﻮﺩﻣﻮ ﮐﺸﺘﻢ ...ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺷﻢ...
ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻢ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺱ شم...
*^▁^*
ادامه
کامنت بنویسید...
حامد صادقی , hamed_one
امروز تو ثبت احوال بودم یکی اومده بود واسه تعویص اسمازش پرسیدم مگه اسمت چه موردی دارهگفت فامیل ما `آب دره ای ` بابام اسم منو گذاشت `فاضل`دوستای کصافطم بهم می گن ` فاضلاب!!
ادامه
حامد صادقی , hamed_one
دیشب وقتی داشتم میومدم خونه، دیدم تــو اُتوبــان نوشتــه:"ایـمان نیاورده است
کســی که شــب سیـــر بخوابد و همسایه هاش گرسنــه باشد." هیــچی دیگه !!
شــب رفتـــم زنگ تــمام واحدای ساخــتمونو زدم، پُرسیدم کســـی گرسنــه نیـست؟
اگه هست بیاد بخوره!
دوسه تا واحد فوش دادن، بقیــه گفتــن سیرَن |: یکی هم گفت بده عمت بخوره :|
خیلی بی ادب شدن ملت، خیلــــــــــی :| !!!!!
ادامه
حامد صادقی , hamed_one
از یك لوله كش دوره دیده اروپایی پرسیدند:
فرق بین یك رهبر عربى ویك رهبر غربى چیست؟
او گفت : مانند توالت شرقى وغربی است.
پاسخ دادند منظورت چیست ؟
گفت: چنانچه بخواهى توالت غربى را عوض كنى
مستلزم این است كه فقط چهار پیج آنرا باز كنى
ولى اگر بخواهى توالت شرقى را تغییر دهى
باید كل توالت را بشكنى وكاشى و سرامیک هاى دور ور آن وسیمان زیر آنرا هم خرد كنى تا بتوانى آنرا تغییر دهى...!!!
ادامه
کامنت بنویسید...
پدرام خ , pedram_alpine
چهارشنبه 30 بهمن ، 21:26
like. jedan hamintorie
ادامه