پریسان  , parisan8394

پریسان

 پریسان  , parisan8394

پریسان

مطالب
cloobid
parisan8394
، 2 سال و 9 ماه و 22 روز
زن 22 ساله مجرد
زير ديپلم ،


تبلیغات

 پریسان  , parisan8394
تاج عاشق 1 هفته پیش
آرآمِش فَقَط بُوسه رو پیشُونی
بَقیَش اضآفیِه^^/P\
ادامه
99
26
7
1
 پریسان  , parisan8394
از آرزو هام اینه
بچم مث خودم خل و چل باشه /P\
ادامه
25
12
1
 پریسان  , parisan8394
ای وای^_^
پُسـت خاکـبرسریم سِند شد/D\/P\
ادامه
24
13
1
 پریسان  , parisan8394
تاج عاشق 1 هفته پیش
وقتی بهش رو میدی و
میخوای خودت و راضی نشون بدی/P\
ادامه
26
11
5
 پریسان  , parisan8394
‏یكی هم نیس بهمون بگه:
‏دَر‌چَشم‌های‌مَن‌ بِبین‌ زیباییَت‌را../P\
ادامه
17
13
4