نرم افزار اندروید کلوب
ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی  , pantea_farmani

ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی

 گاهی به جایی میرسه حال خوبش همین حالش بدشه مثل ادمی که تو کماس نگران بعدشه
ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی  , pantea_farmani

ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی

مطالب
cloobid
pantea_farmani
، 5 سال و 9 روز
زن 35 ساله مجرد
يک سال کالج ،


تبلیغات

ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی  , pantea_farmani
گاهی به جایی میرسه حال خوبش همین حالش بدشه مثل ادمی که تو کماس نگران بعدشه
99
ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی  , pantea_farmani
ســـــکوت کن،بـــــگذار بغضت نشـــــکند، گـــــاه...ســـــبک نشـــــوی،سنـــــگـــــین تـــــری
ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی  , pantea_farmani
شب با تمام تیرگیش
یکرنگ است
چــــه ســـــاده
آرامش می بخشد
خوب میشد ما هم
مـثـل شب بـاشیـم
یکرنگ و آرام بخش

شبتون سرشار از آرامش
ادامه
ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی  , pantea_farmani
حالا دیگه تورو داشتن خیال دل اسیز ازروهای محال
ادامه
ســــــــــإنــــــی فــــــــرمانی  , pantea_farmani
ادامه