عشق  پنهانی , oneakas

عشق پنهانی

  فاحشه ها هیچوقت دروغ نمیگویند نه ادعای پاکی دارند و نه ادعای دوست داشتنت را!!!
عشق  پنهانی , oneakas

عشق پنهانی

مطالب تصاویر 208
cloobid
oneakas
، 5 سال و 8 ماه و 8 روز
مرد 40 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، مدرس دانشگاه در رشته معماری و شهرسازی ، معمار ، عکاس

آلبوم تصاویر

208 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

عشق  پنهانی , oneakas
1 ماه پیش
ادامه
99
عشق  پنهانی , oneakas
1 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
پری یاری , lastdream
یکشنبه 8 مهر ، 21:07
من هم کشیدم....
ادامه
عشق  پنهانی , oneakas
این چه جهانی ست؟
این چه بهشتی ست؟
این چه جهانیست که نوشیدن می نارواست؟
این چه بهشتیست در آن خوردن گندم خطاست؟
آی رفیق این ره انصاف نیست
آی رفیق این ره انصاف نیست، این جفاست
راست بگو،راست بگو، راست
فردوس برینت کجاست؟
راستی آنجا هم هر کس و ناکس خداست؟
راست بگو،راست بگو، راست
فردوس برینت کجاست
برهمه گویند کو هوشیار باش
بر در فردوس نشیند کسی
تا که به درگاه قیامت رسی
ار تو بپرسند که در راه عشق
پیرو زرتشت بدی یا مسیح؟
دوزخ ما چشم به راه شماست
راست بگو،راست بگو،راست،آنجا نیز
راست بگو، راست بگو، راست،آنجا نیز
باز همین ماجراست؟
راست بگو،راست بگو،راست
فردوس برینت کجاست؟
این همه تکرار مکن ای همای
کفر مگو،شکوه مکن با خدای
پای از این در که نهادی برون
با غل و زنجیر برندت بهشت
بهشـــــــت همان نــــــــاکــــجاست
بهشـــــــت همان نــــــــاکــــجاست
وای به حالت همای،وای به حالت
این سر سنگین تو از سر جداست
این سر سنگین تو از سر جداست
نـــــه،نـــــه،نـــــه،نـــــه توبه کنم باز
حق با شمــــاست
ادامه
عشق  پنهانی , oneakas
1 ماه پیش
ادامه
عشق  پنهانی , oneakas
1 ماه پیش
ادامه