مــــاریـــانــــا كــــــــــیـانـــــــی , nilo_tohi

مــــاریـــانــــا كــــــــــیـانـــــــی

 نـہ فـازم غمـہ نـہBF کمـہ ... ایـטּ خـاصیـت مـنـہ اونـے کہ لیـاقـت داره مـال مـنـہ ...
مــــاریـــانــــا كــــــــــیـانـــــــی , nilo_tohi

مــــاریـــانــــا كــــــــــیـانـــــــی

مطالب
cloobid
nilo_tohi
، 8 سال و 5 روز
زن 28 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

اطلاعات پروفایل

کلوب آی دی

cloobid
nilo_tohi
، 8 سال و 5 روز

نام

مــــاریـــانــــا كــــــــــیـانـــــــی ، kiyani

درباره من

badakhlagh..████]1%
khashen♥[ ███████2% ]
hasood ♥[ █ 0.1% ]
oost dashtani ♥[ ██████████ 99% ]
marefat ♥[ ██████████ 99.9% ]
KhasTaNi ♥[ ██████████100% ]
mehraboonn♥[ ██████████ 100% ]
del soz ♥[ ██████████90%
zodranj♥[ ████30%]
maghror♥[ ████25%]
sadegh♥[ ████████████100%
bazi gosh♥[ ██████████95%
shad♥[ ████████████80%
shokh tab♥[ ████████████85%
khosh tip♥[ ██████████████95%
!اפֿــلـاقــم گنـבه؟(◑‿◐)
بـہ פֿــوבҐ مربـوطـہ!
غرورҐ از פــב گذشتـہ؟(◕‿-)
بـہ פֿــوבҐ مربوطـہ!
تماҐ زنـבگیم פֿــوבפֿــواهانـہ اَس؟(✿◠‿◠)
زنـבگی פֿــوבمـہ!
از عـבه اﮮ متنفـر شـבҐ؟(✖╭╮✖)
بـہ פֿــوבҐ مربوطـہ!
دوس בارҐ تنها باشم؟(≧◡≦)
حسِ פֿــوבمـہ!
בوباره عاشق شـבҐ؟(*^ -^*)
בلـہ פֿــوבمـہ!
نگاهم بـہ نگاهـہ اون בوפֿــتـہ اَس؟(∪ ◡ ∪)
چشماﮮ פֿــوבمـہ!
از روابط فامیلیـہ الڪـی פֿــوشم نمیاב؟(─‿‿─)
ωـلیقـہ ﮮ פֿــوבمـہ!
صـבاﮮ פֿــنـבه هاҐ از פــב عـاבﮮ بلـنـבتره؟(◑O◐)
פֿــوش حالیـہ פֿــوבمـہ!
با یـہ تلنگری بـہ هق هق میفتم؟(╥ ╥)
בرבِ خوבمـہ!
عـבه اﮮ رو بـہ فراموشی ωـپرבҐ؟‹(•¿•)›
פــافظـہ ﮮ פֿــوבمـہ!
בلم مــی פֿــواב ایـن جـورﮮ باشـم!
مجبور بـہ تـפــمل مـטּ نیـωـتیـטּ
♋ ........ زنـבگیــہ פֿــوבمـہ ....... ♋
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
⇇ﺭفتــــــــــی؟؟
ﺑﻪ ﺩﺭكــــــــــــــــــ…!
ﻧﺎﺭﺍﺣتـــــــــ ﺷﺪی؟؟
ﺑﻪ ﺟﻬﻨــــــــــــــــــﻢ…!
ﺑﺮ ﻧﻤﯿﮕـــــــــﺮﺩی؟؟
ﻓـــــــــﺪﺍ ﺳــــــــــــــــــﺮﻡ…!
ﭘﺸـــــــــﺖ ﺳـــــــــﺮﻡ ﺣـــــــــﺮﻑ ﺯﺩی؟؟
ﻭﺍﻕ ﻭﺍﻕ ﮐـــــــــــــــــردی…!
ﺧﺮﺍﺑـــــــــﻢ ﮐـــــــــﺮﺩی؟؟
ﻏﻠـــــــــﻂ ﮐــــــــــــــــــﺮﺩی…!
ﺧﻮﺩتـــــــــﻮ ﮔـــــــــﺮﻓتی ﻭﺍﺳـــــــــم؟؟
خـــــــــﺏ ﻣــﻌﻠﻮﻣﻪ ﻣﮕﺲ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﻋﻨــــــــــــــــــﯽ ﻣﺜﻪ
ﺧـــــــــﻮﺩش…!
ﺗـــــــــﻮ ﻧﺸـــــــــﺪى؟؟
ﯾﮑـــــــــﯽ ﺩﯾــــــــــــــــــﮕهـ…!
ﺑﺎ ﻣـــــــــﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﯿﺎﻗـــــــــﺖ ﻣﯿﺨﺎستـــــــــ كه ﺗــــــﻮ
ﻧﺪﺍﺷﺘـــــــــى…!
ﻭﻟـــــــــى..
ﺍﯾﻦ ﺧﻂـــــــــ ______
ﺍﯾﻦ ﻧشـــــــــون |
ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺧﺪﺍﯾـــــﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳــــــﺘﯽ!
ﻣــــــﻦ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﭘﺸﯿﻤـــــــــﻮﻥ
ﻣﯿﮑﻨـــــﻢ
ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺲ ﺩل ﮐﺴﯿﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻧـــــﻢ
ﺑﺮﻋﮑـــــــــﺲ…
ﮐﺴﯿﻮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﻧـــــﻘﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺟﺎﺵ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ
ﻟﻌﻨـــﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘى=;


ساکــــِــــتم ،لالــــ نیستــــــم...!!
رُکمـــ ،دروغــــــــــگو نیستــــــم...!!
تـــَـــکپــــرمـــ ، مــــغرور نیستــــم...!!
خشـــــنمـــ، بی رحـــــم نیستــــــم...!!

بد حرفــــــمـــ ، بـــــی ادب نــیســــــتم...!!
خــــــــــود خواهمـــ ،پـــُـــر توقع نـیســتــــــم...!!
عـقـــــــل دارمـــ ، بـــــی احـــســـاس نـیـستـــــم...!!
اعتمــــاد به نفـــــس دارمـــ ،از خـــود راضــی نیستــــم...!!
اگه باهات خوب نیسم ینی دوستم نیسی ~>پس طرفم نیا:|
×هوای مارو داشته باشی هواتو دارم~> :-*:x:D
×جواب بیشتر یادداشتا و پیام مستقیمارو نمیدم لطفا ناراحت نشو~> شدیم مهم نیس:-??
×از آدمای دروغ گو و دو رو حالم بهم میخوره ~>حواستو جمع کن:-?
×کلوب.کام فقط واسه سرگرمیه جدی نمیگیرم .~> تو ام جدی نگیر;)
×تو هر جمعی بودم و نسبت به سنم خیلی چیزارو تجربه کردم~>جهت اطلاع!:D
×کاری به کارت ندارم کاری به کارم نداشته باش ~>:-w
×وقتی عصبانیم کنی شدید برخورد میکنم؛ولی زود یادم میره~>منم دیگه!!
ولی در یك جمله واااااااااااااااااااااااااقعا مهربونم .....
#لَشَـم وَلــے لـآشـے نیستَــــم ✔
#قُــــدرَت دآرَم وَلـــے یـآغــے نیستَـــــم ✔
#بـے رَحمَــم وَلـــے وَحشـــے نیستَـــــم ✔
#مَـــــن مِثـہ تو حیـــوونِ اَهلــــــے نیستَـــــم✔
#عـــآشِقَــم وَلـــے خـــآر نیستَـــــــم ✔
#ســــآڪِتَــم وَلـــے لــآل نیستَـــــــم ✔
#زَمیــن خـوردہ ے هَــــرچــے بــآمَعرِفَت و..✔
#پـــآے حَـرفـــے ڪــہ زَدَم وآیمیسَـــم✔
#مَـــن خِیلــے روشَنَــــم وَلـــے نـورنیستَــــــم ✔
#خِیلـــے وَقتـــــہ مُردَمـ وَلـــے تو گـور نیستَـــــمـ✔
#مَـــن ســـآدہ اَم وَلـــے حول نیستَــــم ✔
#اَگـــــہ جَوآبـــــے نِمیدَم لـآل نیستَـــــم ✔
#مــَن یِــــہ رَوآنیَــــم عــــآشِقِ رَپَـــــم [♥]
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
☞ تـــــو ڪِـــہ آرِزوتــــــہ مِثـــہ مـآ سِتــآرہ بِشـــے☞
☞بــآ مِصــــرَع اَوَلَـــــم اَز هَـــــم پاشــیدہ میشے ☞

وضعیت

زن مجرد

محل سکونت

Iran ، مازندران ، ساری

تحصيلات

ليسانس

دین

اسلام

تاریخ عضویت

22 دی 1389 ساعت 14:18