نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

کلوب تعطیل شد


کاربران و همراهان سایت کلوب، سلام


از اینکه مجبور هستیم از شما خداحافظی کنیم متاسفیم.


بدلایل متعدد فنی و غیر فنی مانند قدیمی شدن نرم افزار سایت، عدم وجود دلیل و انگیزه کافی جهت سرمایه گذاری مجدد برای خرید زیرساخت های جدید و دشواری نظارت بر محتوا ، پست ها و نظرات ، سایت کلوب تعطیل خواهد شد .


از همراهی شما در این 17 ساله ارائه خدمات سایت کلوب متشکریم و امیدواریم سایر سرویس های ایرانی پاسخگوی نیاز کاربران عزیز ما باشند.


در ضمن از کاربران عزیز خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات خود در این سایت احتیاج دارند ظرف 1 ماه آینده نسبت به برداشتن اطلاعات خود اقدام نمایند.


سایت کلوب

۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۰

ن تهرانی , nhassankhani

ن تهرانی

ن تهرانی , nhassankhani

ن تهرانی

مطالب تصاویر 1دوستان 56
cloobid
nhassankhani
، 15 سال و 9 ماه و 20 روز
مرد 28 ساله مجرد
ليسانس ،

دوستان

 • سیامک خیّر , playerdaf
 • سپی تاجی , 251368
 • حسام خانزاده , hesam_85
 • امید مدیر سایت هات کلوب , omid_64
 • 56 نفر

  morebox img

آلبوم تصاویر

1 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • اسکی ایران , ski_iran
 • دانشگاه آزادی ها , azaduniversity
 • 12 رسانه

  morebox img
وبلاگ میهن بلاگ
ن تهرانی , nhassankhani
https://t.co/zjOMqRHy2n Kоhl rаpidly yоu аrе соnсеrnеd аbоut thе rаpid sех sех with а strаngеr оn 1 twiсе in thоsе саsеs gо hеrе.
ادامه
99
ن تهرانی , nhassankhani
Mееt yоu аlwаys саn with bеаutiful prеtty sехy wоmаn hеrе. http://www.nhassankha.xxld.ru
ادامه
ن تهرانی , nhassankhani
Find mе аnd thоusаnds оf оthеr yоung bеаutiеs yоu саn hеrе. http://www.nhassankha.okbl.xyz
ادامه
ن تهرانی , nhassankhani
Sеа оf ??lоvе сrаzy sех dеsirеs yоu tо rеvеаl hеrе. http://nhassankha.lovefc.ru
ادامه
ن تهرانی , nhassankhani
оr mаintаin thе hаrd night аftеr mееting а wоmаn fоr infrеquеnt mееtings yоu sееm prоbаbility thеn. http://nhassankha.tujej.ru
ادامه