نرم افزار اندروید کلوب
    , navazesh...

NAVAZESH

 من عطرِ گریزانی ام ، چیزی شبیه عطرِ باران و برگ... شاید یک روز میان فراموشی ها یادم_بخیر شد...
    , navazesh...

NAVAZESH

مطالب
cloobid
navazesh...
، 5 سال و 21 روز
زن 78 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

    , navazesh...
6 روز پیش
من عطرِ گریزانی ام ، چیزی شبیه عطرِ باران و برگ... شاید یک روز میان فراموشی ها یادم_بخیر شد...
99
70
18
    , navazesh...
9 ساعت پیش
ادامه
سونات  , qazwsx111
پنجشنبه 30 خرداد ، 07:37
جدی بگیرید

آسمانم را

من

ابتدای کند بارانم
ادامه
فرشته م , fereshte_6398
چهارشنبه 29 خرداد ، 16:43
likee
ادامه
    , navazesh...
1 هفته پیش
گاهی گم میکنی حالت را پیش کسی که هرچه میگردی نمی‌بینیش...
84
26
    , navazesh...
9 ساعت پیش
مرسی عزیرم
ادامه
فرشته م , fereshte_6398
چهارشنبه 29 خرداد ، 16:43
likee
ادامه
    , navazesh...
چهارشنبه 29 خرداد ، 15:28
دیوانه منم
که آرزوهایم را
باور کرده ام

حالا
بی آنکه تو را دیده باشم
از تو
هزار خاطره دارم

#مهدی_مظاهری
ادامه
    , navazesh...
تلواسه 1 هفته پیش
دیدار ،
به محشر است ،
این بار

آنجا که تو ناگزیر
باید
شفاف تر از چراغ خورشید
با نام خودم
مرا بخوانی
با نام خودت
بخوانَ مَ ت من
در جمع تمامِ آن کسان که
اینجا پسِ پرده می نشاندی .

" تجلّی "

ادامه
36
6
3
    , navazesh...
شازده کوچولو گفت:
بعضی کارا
بعضی حرفا
بدجور دل آدمو آشوب میکنه..
گل گفت مث چی؟
شازده کوچولو گفت:
مث وقتی که
میدونی
دلم برات بی‌قراره
و کاری نمیکنی ..
ادامه
80
30
6
    , navazesh...
9 ساعت پیش
ادامه
فرشته م , fereshte_6398
چهارشنبه 29 خرداد ، 16:43
likee
ادامه
    , navazesh...
چهارشنبه 29 خرداد ، 15:29
ادامه