نسیم , nasima203

نسیم

  اگر روزے از یادَت ر؋ـتم، در همین حوالے بـہ دنبال قلبے بگرد ڪـہ ردِ پایت روے آن جا ماندہ است، بے شَڪ، اسمت را در ڪنج آن خواهے دید    
نسیم , nasima203

نسیم

مطالبدوستان 6
cloobid
nasima203
، 2 سال و 10 ماه و 11 روز
زن 22 ساله مجرد
يک سال کالج ،

دوستان

 • مهدی آیدین , kakoli24
 •  , peymank54
 • بادوم هندی , rikoooooooooo
 • دایــی امــیـرحــسـین , cristiano.ronaldo
 • 6 نفر

  morebox img


تبلیغات

نسیم , nasima203
در رستوران بودم ڪـہ میز بغلے توجه‌م را جلب ڪرد. زن و مرد میانسالے روبه‌روے هم نشستـہ بودند و مثل یڪ دختر و پسر جوان چیزهایے می‌گـ؋ـتند و زیرزیرڪے می‌خندیدند.
بدم آمد. با خودم گـ؋ـتم چـہ معنے دارد؟ شما با این سن‌تان باید بچـہ دبیرستانے داشتـہ باشید.
نـہ مثل بچـہ دبیرستانی‌ها نامزدبازے و دختربازے ڪنید.

داشتم چپ‌چپ نگاهشان می‌ڪردم ڪـہ تلـ؋ـن خانم زنگ خورد و بـہ نـ؋ـر پشت خط گـ؋ـت: آرہ عزیزم. بچه‌ها رو گذاشتیم خونـہ خودمون اومدیم. واسه‌شون ڪتلت گذاشتم تو یخچال.

خوشم آمد. ذوق ڪردم. گـ؋ـتم چـہ پدر و مادر باحالی. چـہ عشق زنده‌اے ڪـہ بعد از این همـہ سال مثل روز اول همدیگر را دوست دارند. چقدر خوب است ڪـہ زن و شوهرها گاهے اوقات یڪ گردش دوتایے بروند. چقدر رویایی. قطعا اگر روزے پدر شدم همین ڪار را می‌ڪنم.

داشتم با لبخند و ذوق نگاهشان می‌ڪردم ڪـہ ناگهان مرد بـہ زن گـ؋ـت: پاشو بریم تا شوهرت نـ؋ـهمیدہ اومدے بیرون.

اَے تُـ؋ـ. حالم بـہ هم خورد. زنیڪـہ تو شوهر دارے آن‌وقت با مرد غریبـہ آمدے ددر دودور؟
داشتم چپ‌چپ نگاهشان می‌ڪردم ڪـہ مرد بلند شد ر؋ـت بـہ سمت صندوق تا پول غذا را حساب ڪند. زن هم دنبالش ر؋ـت و بلند گـ؋ـت: داداش داداش بذار من حساب ڪنم. اون د؋ـعـہ پیش مامان اینا تو حساب ڪردی.

آخییی. آبجے و داداش بودن. الهے الهی. چـہ قشنگ. چـہ قدر خوبـہ خواهر و برادر اینقدر بـہ هم نزدیڪ باشند.

داشتم با ذوق و شوق نگاه‌شان می‌ڪردم و لبخند می‌زدم ڪـہ آمدند از ڪنارم رد شدند و در همان حال مرد با لبخندے شیطنت‌آمیز گـ؋ـت: از ڪے تا حالا من شدم داداشت؟ زن هم نیش‌خندے زد و گـ؋ـت: این‌جورے گـ؋ـتم ڪـہ مردم ؋ـڪر ڪنن خواهر و برادریم.

تو روح‌تان. از همان اول هم می‌دانستم یڪ ریگے بـہ ڪـ؋ـش‌تان هست.
ای بی حیاها
داشتم چپ‌چپ نگاهشان می‌ڪردم ڪـہ خواستند خداحاـ؋ـظے ڪنند. زن بـہ مرد گـ؋ـت: بـہ مامان سلام برسون. مرد هم گـ؋ـت: باشـہ دخترم. تو هم بـہ نوه‌هاے گلم... _
واے خدا. پدر و دختر بودند. پس چرا مرد اینقدر جوان بـہ نظر می‌رسید؟ خب با داشتن چنین خانوادہ دوست‌داشتنے باید هم جوان بماند. هرجا هستند سلامت باشند.

ناگهان یادم اـ؋ـتاد یڪ ساعت است در رستوران منتظر دوست‌دخترم هستم. چرا نیامد این دختر؟ ولش ڪن. بگذار بروم تا همسرم شڪ نڪردہ است...

ادامه
99
کامنت بنویسید...
فرهاد علیزاده , sinatanhai
4 ساعت پیش
خداشفات بده ک بدجورمحتاج شفایی
ادامه
 , peymank54
6 ساعت پیش
20
ادامه
عادل شکیبا , 0731jf
6 ساعت پیش
گند زدن به مخم
ادامه
نسیم , nasima203
7 ساعت پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
فرهاد علیزاده , sinatanhai
4 ساعت پیش
مثه من
ادامه
مهدی آیدین , kakoli24
5 ساعت پیش
گاهی درس عبرت ها بیشتر از الگو ها سرنوشت ساز شدن!
ادامه
 , peymank54
6 ساعت پیش
اوخی
ادامه
نسیم , nasima203
7 ساعت پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
عطرین خانوم , atrin.bala
4 ساعت پیش
ادامه
فرهاد علیزاده , sinatanhai
4 ساعت پیش
خدایا گوشتکوبم صداش دراومد
ادامه
 , peymank54
6 ساعت پیش
ادامه
نسیم , nasima203
8 ساعت پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
عطرین خانوم , atrin.bala
4 ساعت پیش
ادامه
مهدی آیدین , kakoli24
5 ساعت پیش
ادامه
 , peymank54
6 ساعت پیش
ادامه
نسیم , nasima203
باید دل ات را مے بردҐ
با رنگِ دوچرخـہ اҐ و مهرہ هاے رنگیِ توے چرخ‌هاش.
باید دل‌ات را مے بردҐ با بوقے ڪـہ یڪ هـ؋ـتـہ براے خریدن‌اش گریـہ ڪردہ بودم.
حواـωـҐ بود ڪـہ صداے زنگ‌اش شبیـہ هیچ یڪ از بوق هاے بچـہ هاے محل نباشد؛ تا هروقت بوق زدҐ بدانے ڪـہ منҐ و ؋ـڪر ڪردن بـہ دانـωـتن‌ات قند آب ڪند در دلم.
نوارهاے رنگارنگ آویزان شدہ از دωـتـہ هایش را با نوار قرمز عوض ڪردҐ چون شنیدہ بودҐ ڪـہ بـہ مادرت می‌گـ؋ـتے هرچیزے قرمز اش خوب اـωـت.
می‌خواـωـتҐ بزرگ ڪـہ شدҐ دوچرخه‌ے بزرگترے بخرҐ ڪـہ دو نـ؋ـرہ باشد با دو تا بوقِ مخصوص و تمامِ تن‌اش پر از نوار هاے قرمز، اما یڪ رڪاب ؛ ڪـہ خـωـتـہ نشوی.
چـہ می‌دانـωـتҐ نمی‌شود !
چـہ می‌دانـωـتҐ آدم‌هایے هـωـتند با دوچرخـہ هاے بهتر ڪـہ صداے بوقشان تا ωــہ خیابان آن طر؋ تر می‌رود و یا جنـω نوارهاے قرمزشان ؋ـرق می‌ڪند.
آنقدر ڪـہ حواـωـت را از من بگیرد و پرت ڪند بـہ ωــہ خیابان آن طر؋ تر...
چـہ مے دانـωـتҐ
بزرگ ڪـہ شوҐ
بزرگ ڪـہ شوے
دوωـت داشتنҐ
بـہ داشتنت قد نمے دهد
ادامه
کامنت بنویسید...
عادل شکیبا , 0731jf
6 ساعت پیش
عااااالی موری
ادامه
نسیم , nasima203
8 ساعت پیش
ادامه
 , leily_60
8 ساعت پیش
ادامه