نرم افزار اندروید کلوب
نفیسه , nafisejun

نفیسه

 هیچ کس از دیگری برتر یا کمتر نیست، انسان ها تنها باهم متفاوتند.
نفیسه , nafisejun

نفیسه

مطالب
cloobid
nafisejun
، 9 سال و 7 ماه و 15 روز
زن 35 ساله متاهل
ليسانس ،

رسانه ها

 • اصفهان , esfahan
 • ستارگان اصفهان , setareghaneesfahan
 • 58 رسانه

  morebox img
وبلاگ میهن بلاگ
نفیسه , nafisejun
رگ و ریشه
ادامه
99
نفیسه , nafisejun
همیشه وقتی مریض میشدی و دکتر ازت میپرسید:مشکلت چیه؟
همیشه منتظر مادرت میشدیو جواب دادنو به اون میسپردی...چرا که میدونستی مادرت همون احساسیو داره که تو داری و حتی از خودت بیشتر دردتو احساس میکنه:))))
ادامه
نفیسه , nafisejun
خودمان باشیم ...

ادامه
نفیسه , nafisejun
⛔️نگاه به نامحرم ممنوع⛔️
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
امام على علیه السلام :
هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد،
قلبش راحت مى ‏شود.

【مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ اَراحَ قَلْبَهُ؛】

┘◄تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 260 ، ح 5555

ادامه
نفیسه , nafisejun
ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ، ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ، ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ، ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ ...
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ،
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ،
ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...

ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ , ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ ...

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،
سیاه و سفید و زرد و سرخ فرقی ندارند
عرب و فارس و ترک و لر و کرد و ... هم با هم فرقی ندارند...

ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ ,
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺁﻓﺮﯾﺪ ...

ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ ..

ادامه