موسی  , mousa_54

موسی

 سلام دوستان عزیزم ... سال جدید را بهتون تبریک میگم سال خیر و برکتی را از خداوند منان برای همه مسئلت دارم. لطفا حلالم کنید.
موسی  , mousa_54

موسی

مطالب
cloobid
mousa_54
، 9 سال و 7 ماه و 18 روز
مرد 44 ساله متاهل
ليسانس ، فرهنگی


تبلیغات

موسی  , mousa_54
موسی 1 روز پیش
سلام دوستان عزیزم ... سال جدید را بهتون تبریک میگم سال خیر و برکتی را از خداوند منان برای همه مسئلت دارم. لطفا حلالم کنید.
99
موسی  , mousa_54
موسی 1 روز پیش
اگر ڪسے را یافتی ڪه در لبخندت غمت را دید، در سڪوتت حرفهایت را شنید و در خشمت محبت را فهمید بدان او بهترین دارایے زندگے توست
موسی  , mousa_54
کـاش مـی فهمیدی

قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و بـلـنـدتـر بـگـویی :

بـمان …

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی ؛

و آرام بگویی هـر طور راحـتـى
ادامه
موسی  , mousa_54
چای مینوشیدم

یکباره دلتنگش شدم

بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد

همه با تعجب نگاهم کردند !

لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …
ادامه
موسی  , mousa_54
شک نیست که چرک اندرون می باید که پاک شود،
که ذره ای از چرک اندرون آن کند که صد هزار چرک برون نکند.
آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟
سه چهار مشک از آب دیده،
نه هر آب دیده ای،
الا آب دیده ای که از آن صدق خیزد.
#شمس_تبریزی
ادامه