وحید  , mostang1967

وحید

 دست هایم آنقَدر لرزید بعد از رفتنت / در نبودت “عكس سِلفى” هم گرفتم تار شد...
 وحید  , mostang1967

وحید

مطالب
cloobid
mostang1967
، 4 سال و 11 ماه و 10 روز
مرد 78 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

 وحید  , mostang1967
وحید 1 روز پیش
دست هایم آنقَدر لرزید بعد از رفتنت / در نبودت “عكس سِلفى” هم گرفتم تار شد...
99
کامنت بنویسید...
 وحید  , mostang1967
5 روز پیش
فقط...
بگو چطور برایت بمیرم
تا دست کم تمام پنجشنبه ها را به
« من »
فکر کنی؟!....
ادامه
کامنت بنویسید...
 وحید  , mostang1967
وحید 6 روز پیش
آنقدر شعر مرا خواندی و گفتی احسنت! / فکرت افتاد که شاید تو دلیلش باشی؟ ...
کامنت بنویسید...
 وحید  , mostang1967
سه شنبه 20 آذر ، 14:05
از بس خنگ و نفهمه
ادامه
نازیاب  بانو , nazyab
سه شنبه 20 آذر ، 10:50
خوب برادر من مستقیم بهش بگو . شاید کنایه ها را متوجه نشده
ادامه
 وحید  , mostang1967
دوشنبه 19 آذر ، 20:58
ممنون
ادامه
 وحید  , mostang1967
دست هایم آنقدر لرزید بعد از رفتنت
در نبودت ”عکس سلفی “هم گرفتم تار شد..
ادامه
 وحید  , mostang1967
وحید 3 هفته پیش
باورت می شود؟ بعضی ها وقتی چیزی را از من میخواهند، جان تو را قسم می دهند...!