نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مصطفی ش , mostafa_sh68

مصطفی ش

مصطفی ش , mostafa_sh68

مصطفی ش

مطالب
cloobid
mostafa_sh68
، 7 سال و 7 ماه و 6 روز
مرد 31 ساله مجرد
ليسانس ، کارمند و دانشجو
وبلاگ میهن بلاگ
مصطفی ش , mostafa_sh68
گاهی باید قبول کنی ...
ادامه
99
مصطفی ش , mostafa_sh68
اگـر چیزی را
هم با گوش‌هایت نشنیده ای
و هم با چشم‌هایت ندیده ای
آن‌را با ذهنی
کوچک ابداع نکن
و با دهانی
بزرگ به اشتراک نگذار ...
ادامه
مصطفی ش , mostafa_sh68
به سه چیزهرگزنمیرسی
۱-بستن دهان مردم
۲-جبران همه ےشکستها
۳-رسیدن به همه آرزوها

سه چیزحتمابه تومیرسد
۱-مرگ
۲-نتیجه عمل
۳-رزق وروزی

اگر میخواهے به همه چیز برسی
خدا را در زندگیت دریاب
ادامه
مصطفی ش , mostafa_sh68
3 ماه پیش
خبرهای خوبی خواهد رسیدکه تورا شاد و امیدوار می کند اگر از تمام توان و انرژی خود استفاده کنی حتماً موفق خواهی شد.در برابر نابسامانی ها هرگز نبایذ تسلیم شد و به راه خود باید ادامه داد.
ادامه
مصطفی ش , mostafa_sh68
3 ماه پیش
افکار پریشان و متنوعی داری و همین دست و پای تو را برای انجام هر کاری می بندد.بعضی از این افکار مزاحم را باید از خود دور کرد و یک هدف مشخص را پی گرفت تا بتوان موفق شد.

منظورش استرس دفاعه
ادامه