نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
از جنس باران , mostafa0541

از جنس باران

 بخاطر هر اشغالی خوتو کثیف نکن
از جنس باران , mostafa0541

از جنس باران

مطالب
cloobid
mostafa0541
، 10 سال و 3 ماه و 16 روز
مرد 30 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

 •  سلطـان قلبـم , _mother_
 • زندگی خوب , good_living
 • 24 رسانه

  morebox img
وبلاگ میهن بلاگ
از جنس باران , mostafa0541
7 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/XNywF]
99
از جنس باران , mostafa0541
[https://www.aparat.com/v/xn1H6]
از جنس باران , mostafa0541
جوانترین پدر و مادر ایران !
البته جوان که چه عرض کنم ... نوجوان
متولد 80 و 81 ...

به این میگن یه شروع طوفانی !!!
دهه شصتی های مجرد برید تو افق محو شید !

ادامه
از جنس باران , mostafa0541
بخاطر هر اشغالی خوتو کثیف نکن
کامنت بنویسید...
تهران ماساژ118 تهران ماساژ118 , tehran_masaj118
چهارشنبه 12 شهریور ، 13:08
ارایه کننده خدمات ماساژ به سبک آمریکایی
ادامه
 , ghazaleh.hosseini
یکشنبه 21 دی ، 11:03
شوخی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ادامه
سحر شایان فر , sahar0016
جمعه 19 دی ، 16:31
شوخی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ادامه
از جنس باران , mostafa0541
زن سینـه‌ های برجستـه نیست ،

مُـوی مش کرده ، ابروی برداشته ، لبـانِ قرمز نیست

زن لباسِ سفید ، شب با شکوه عروسی ، بوی خوشِ قرمه سبزی

هوسِ شب‌های جمعـه ، قـرار‌هایِ تاریکـی‌ کوچـه پشتـی‌

و تـویِ یک ماشیـن نیست.

زن خـون ریـزی ، کمـر دردِ ماهانـه ، پوکـی استخـوان ،یک زنِ پـا بـه مـاه حـالت تهـوع ، استفـــراغ ، درد‌هـای زایمـــان ،

مـادر بچـه‌ ها نیست.

زن عصـــایِ روز‌هـای پیـری ، پرستـار وقتِ مریضـی ،رفیـقِ پـای منقـــل مزه بیار عرق دوره‌ های دوستانه نیست.

زن
وجـود دارد
روح دارد
قـدرت
جسارت
پـا بـه پـای یـک مـرد ، زور دارد.
عشــق
اشـک
نیـاز
مـحبت
زن فقـط یک دنیـــا آرزو دارد.
زن ......... همیشـه ......... همـه جـا ......... حضـور دارد
و اگـر تمـام اینـها یـادت رفت ، تنـها یک چیـز را بـه خاطـر داشتـه بـاش:
کـه هنـوز هیـچ مـردی پیـدا نشده کـه بخواهـد در ایـران جـایِ یک زن
ادامه