نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مــحــیــا  , moheb123

مــحــیــا

 یادمان باشداگر خاطرمان تنهاشد،طلب عشق زِ هر بی سروپایی نکنیم.
مــحــیــا  , moheb123

مــحــیــا

مطالب
cloobid
moheb123
، 6 سال و 2 ماه و 15 روز
زن 81 ساله مجرد
زير ديپلم ،
وبلاگ میهن بلاگ
مــحــیــا  , moheb123
هیچ وقت یک "تشکر" خشک
و خالی تحویل شنونده ات نده.
همیشه آن را تبدیل کن به " ممنونم
به خاطر...
" آدم ها اغلب آنقدر از عبارات
خشک و خالی " ممنون" استفاده می کنند که دیگر حتی به زحمت آن را می شنوی.
وقتی که روزنامه ی صبح را می خریم.
یک " ممنونم" خشک و خالی به فروشنده که بقیه ی پولمان را پس می دهد، می گوییم.
آیا این همان "ممنونی" است که
به عزیزی می گویی که شام
خوشمزه ای برایت پخته است؟
پس در موقعیت مناسب ، همراه با عبارت "ممنونم" خود، دلیل تشکرت را هم ذکر کن.
ممنونم که صبر کردی
ممنونم که انقدر مهربونی
ممنونم که منو تنها نذاشتی
ممنونم که به فکر زندگیمون هستی
ممنونم به خاطر اینکه اومدی
ممنونم که درک میکنی
ادامه
99
9
1
2
آرمان رامان , armanraman
1 ساعت پیش
چه پست زیبایی
ادامه
مــحــیــا  , moheb123
آدم ها را به اجبار  کنار خودتان
حفظ نکنید...
خودشان اگر بخواهند ...
سراغتان را می گیرند
و اولویتشان می شوید!
وجودتان را به کسی یادآور نشوید...
ادامه
33
7
5
  , 13471111
1 ساعت پیش
احسنت
عالی
ادامه
شیما  , hengameh9186
شنبه 22 خرداد ، 10:48
لایک...
ادامه
آرمان رامان , armanraman
شنبه 22 خرداد ، 09:58
لایک
ادامه