نریمان رضایی , mnakbari

نریمان رضایی

نریمان رضایی , mnakbari

نریمان رضایی

مطالب
cloobid
mnakbari
، 6 سال و 8 ماه و 16 روز
مرد 39 ساله مجرد
فوق ديپلم ، کارمند


تبلیغات

نریمان رضایی , mnakbari
نوزاد از سینه مادر شیر میخورد و جسم و وجودش، با شیره وجودی یک زن که مادر است، رشد پیدا میکند.

هنگامیکه آن نوزاد برای خود مردی میشود، پایش را بر روی پای دیگر می اندازد و با ادعای علم و فرهنگ میگوید: عقل زن، نصفه و نیمه است!

تا به حال از خودت پرسیدی، عقل تو که به ادعای خودت کامل است، چگونه کامل شد؟!
ادامه
99
1
نریمان رضایی , mnakbari
نریمان اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 ماه پیش
نام : نریمان

نام خانوادگی : رضایی

نام انگلیسی : nariman

نام خانوادگی انگلیسی : rezaei

نریمان رضایی , mnakbari
نریمان اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 ماه پیش
نام : نیما

نام خانوادگی : زاهد

نام انگلیسی : nima

نام خانوادگی انگلیسی : zahed

نریمان رضایی , mnakbari
نریمان اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 ماه پیش
شغل : کارمند

نریمان رضایی , mnakbari
نریمان اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 4 ماه پیش
نام انگلیسی : mohamad