ن  , mmohammadi99

ن

 هیچ
ن  , mmohammadi99

ن

مطالب
cloobid
mmohammadi99
، 1 سال و 4 ماه و 15 روز
مرد 19 ساله مجرد
يک سال کالج ،


تبلیغات

ن  , mmohammadi99
1 روز پیش
99
ن  , mmohammadi99
ن 1 هفته پیش
هیچ
ن  , mmohammadi99
بنگر ز جهان چه طَرْف بربستم؟ هیچ،
وَز حاصلِ عمر چیست در دستم؟ هیچ،
شمعِ طَرَبم، ولی چو بنشستم، هیچ،
من جامِ جَمَم، ولی چو بشکستم، هیچ.

رادیو هیچ قسمت سوم.
ادامه
ن  , mmohammadi99
میبینم علفی که هرزه زودتر قد میکشه
پس نتیجه میگیرم سالم رشد کردن کوتاهیه
ادامه
ن  , mmohammadi99
بزن فعلا رسمشه
فعلا دار دستته
تفنگ و توپ دستته
.
.
.
ادامه