نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
مهدی مهدوی , mmehdi1976

مهدی مهدوی

 خرابم آنچنان کز باده هم تسکین نمی‌یابم                  لب گرمی شود پیدا که آبادم کند یا نه          .......................
مهدی مهدوی , mmehdi1976

مهدی مهدوی

مطالب
cloobid
mmehdi1976
، 11 سال و 8 ماه و 14 روز
مرد 44 ساله متاهل
ليسانس ،
وبلاگ میهن بلاگ
مهدی مهدوی , mmehdi1976
مهدی 4 ماه پیش
خرابم آنچنان کز باده هم تسکین نمی‌یابم لب گرمی شود پیدا که آبادم کند یا نه .......................
99
مهدی مهدوی , mmehdi1976
مهدی 6 ماه پیش
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی ...............
مهدی مهدوی , mmehdi1976
مهدی 6 ماه پیش
تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن تو چو روی باز کردی در ماجرا
مهدی مهدوی , mmehdi1976
مهدی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
شهر :