میثاق  , misagh_k

میثاق

 Nothing...
میثاق  , misagh_k

میثاق

مطالب
cloobid
misagh_k
، 8 سال و 1 ماه و 9 روز
مرد 32 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

میثاق  , misagh_k
میثاق 10 ماه پیش
Nothing...
99
میثاق  , misagh_k
میگویند: دندان فاسد شده را
باید کَند و به دور انداخت
امـا زمـینی را که فاسد شده است
تا کجای کهکشان میتوان پرتاب کرد؟

هربرت مارکوزه
ادامه
میثاق  , misagh_k
میثاق 2 سال پیش
تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی ...
میثاق  , misagh_k
میثاق 2 سال پیش
آخرین سنگر سکوته ...!!!
میثاق  , misagh_k
میثاق 2 سال پیش
اگر مرادِ تو، ای دوست، بی‌مرادیِ ماست مرادِ خویش دگرباره من نخواهم خواست!