فانوس کاغذی , mehrdadbehrad

فانوس کاغذی

 غیر منطقی ترین کارتفکر منطقی در هنگام هرج ومرج است.مانند بازی شطرنج با میمون که تا 16 حرکت پیش بینی میشود اما ناگهان میمون مهره را خردمیکند.
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad

فانوس کاغذی

مطالب
cloobid
mehrdadbehrad
، 8 سال و 2 ماه و 27 روز
مرد 62 ساله مجرد
زير ديپلم ، کارمند


تبلیغات

فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
کاتاتونیک 11 ساعت پیش
ادامه
99
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
ادامه
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
من که می دانم شبی ، عمرم به پایان می رسد
نوبت خاموشیِ من ، سهل و آسان می رسد
من که می دانم که تا ، سرگرم بزم هستی ام
مرگ ویرانگر چه بی رحم و شتابان می رسد
پس چرا ، پس چرا عاشق نباشم ، پس چرا عاشق نباشم
من که می دانم به دنیا اعتباری نیست نیست
بین مرگ و آدمی قول و قراری نیست نیست
من که میدانم اجل ، ناخوانده و بی دادگر
سرزده می اید و راه فراری نیست نیست
پس چرا ؟ پس چرا عاشق نباشم ؟ پس چرا عاشق نباشم ؟
من که می دانم شبی ، عمرم به پایان می رسد
نوبت نوبتِ خاموشیِ من ، سهل و آسان می رسد
پس چرا ؟ پس چرا عاشق نباشم ؟ پس چرا عاشق نباشم ؟
پس چرا ؟ پس چرا عاشق نباشم ؟ پس چرا عاشق نباشم ؟
ادامه
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
11 ساعت پیش
[https://www.aparat.com/v/y08S5]

به گرد کعبه میگردی پریشان
که وی خود را در آنجا کرده پنهان
اگر در کعبه میگردد نمایان
پس بگرد! تا بگردیم…
در اینجا باده می نوشی، در آنجا خرقه می پوشی
چرا بیهوده می کوشی؟
در اینجا مردم آزاری ، در آنجا از گُنه عاری
نمی دانم چه پنداری؟
در اینجا همدم و همسایه ات در رنج و بیماری ، تو آنجا در پی یاری…
چه پنداری؟

کجا وی از تو می خواهد چنین کاری؟
چه پیغامی که جز با یک زبان گفتن نمی داند؟
چه پیغامی…
چه سلطانی که جز در خانه اش خفتن نمی داند؟
چه سلطانی…
چه دیداری که جزدینار و درهم از شما سفتن نمیداند؟
چه دیداری…
به دنبال چه میگردی که حیرانی؟
خِرد گم کرده ای شاید نمیدانی!!!
همای جان خود سیری ، که خاموشی نمی گیری
لبت را چون لبان فرخی دوزند…
تو را در آتش اندیشه ات سوزند…
هزاران فتنه انگیزند…
تو را بر سر در میخانه آویزند.
ادامه
فانوس کاغذی , mehrdadbehrad
ما انقلاب کردیم
که بتوانیم
واقعیت‌‌ها را تغییر دهیم ،
این مردم خون ندادند که بخواهند
اینبار با ستم ما کنار بیایند !!

دکتر بهشتی
ادامه