مهرداد  , mehrbod1388

مهرداد

 كسی که برایت آرامش بیاورد... مستحق ستایش است
مهرداد  , mehrbod1388

مهرداد

مطالب
cloobid
mehrbod1388
، 3 سال و 6 ماه و 15 روز
مرد 40 ساله مجرد
فوق ليسانس ،


تبلیغات

مهرداد  , mehrbod1388
مهرداد 1 روز پیش
كسی که برایت آرامش بیاورد... مستحق ستایش است
99
مهرداد  , mehrbod1388

چه زیبا گفت فروغ فرخزاد :

اگر مستضعفی دیدی ،
ولی از نان امروزت
به او چیزی نبخشیدی ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر چادر به سر داری ،
ولی از زیر آن چادر
به یک دیوانه خندیدی
به انسان بودنت شک کن!

اگر قاری قرآنی ،
ولی در درکِ آیاتش
دچارِ شک و تردیدی ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر گفتی خدا ترسی ،
ولی از ترس اموالت
تمام شب نخوابیدی ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر هر ساله در حجّی ،
ولی از حال همنوعت
سوالی هم نپرسیدی ،
به انسان بودنت شک کن!

اگر مرگِ کسی دیدی ،
ولی قدرِ سَری سوزن
ز جای خود نجنبیدی ،
به انسان بودنت شک کن .
ادامه
مهرداد  , mehrbod1388
هرگز کسی را برایِ فاصله ای که می گیرد و ارتباطی که نمی پذیرد ، سرزنش نکنید !
در دنیا ، آدم هایِ زیادی هستند که آنقدر از رفیق و آشنا ، ضربه خورده اند که از اعتماد و نزدیک شدن به آدم ها ترسیده اند . ترجیح داده اند در حاشیه ی امنِ بی کسیِ شان بمانند ، دردِ سکوت و تنهایی را به جان بخرند ، اما از آدم ها ، دردسرها و ضربه هایِ تازه ، دور باشند .
قضاوتشان نکنید !
این ها زخمی اند ،
زخمیِ اعتمادهایی که نباید می کردند !

ادامه
کامنت بنویسید...
     نُورًا  مُّبِینًا , etasnim
دوشنبه 1 بهمن ، 07:14
دقیقا
ادامه
مهرداد  , mehrbod1388

اگر تغییر نكنیم ، حذف می شویم .
برای جلوگیری از حذف شدن در بازی زندگی ، باید تغییراتی را در خودمان و زندگی مان به وجود آوریم .
کلیدهای این تغییر عبارتند از :
کلید اول: خواستن
كلید دوم: خالی كردن ذهن از تعصب ها
كلید سوم: باور مثبت نسبت به خود
كلید چهارم: عمل کردن
به یاد داشته باشیم كه عظمت زندگی تنها به دانستن نیست بلکه تلفیقی از علم و عمل است.
ادامه
مهرداد  , mehrbod1388
[https://www.aparat.com/v/lPrRV]
کامنت بنویسید...
مهتاب مهتاب , mahtab2017
یکشنبه 25 آذر ، 10:37
بزن باران
ادامه
شاه بلوط درختی , chestnut
پنجشنبه 15 آذر ، 15:39
پر از بی صبریم
قشنگ بود
ادامه
ترنم بهاری , tarannom_021
پنجشنبه 15 آذر ، 14:04
بزن باران
بزن تا گل بروید
بزن تا سنگ هم از عشق گوید
بزن تا آسمان تفسیر گردد
بزن تا خواب ها تعبیر گردد
بزن تا قصه ی دلتنگی ما
رفیع قله ی تدبیر گردد...
ادامه