مریم عباسی , maryam_naz_bala

مریم عباسی

 شما آقایونی که ادعای پارک دوبل دارید   فسنجون هم بلدین بپزین !؟
مریم عباسی , maryam_naz_bala

مریم عباسی

مطالب
cloobid
maryam_naz_bala
، 6 سال و 2 ماه و 10 روز
زن 29 ساله متاهل
يک سال کالج ،


تبلیغات

مریم عباسی , maryam_naz_bala
‍ دیدید وقتے براے انجام ڪارے به سراغ

وڪیلے مے رویم؛خیالمان تا حدے از بابت

درست انجام شدن ان راحت مے شود.

چه وکیلی بهتر از خدا چراکه:

آدمــــــــے

بہ خودے خــــود

نمے افٺــــــــــــــد!

اما اگر افتاد ...

از همــــــاݩ سمٺے مے افٺد؛

ڪہ بـہ خــدا ٺڪیہ نڪرده اسٺ

تَوَكَّلْ عَلَى اَللّٰهِ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ وَكِیلاً

سوره مبارکه نساء
✍آیه ۸۱
ادامه
99
27
6
13
مریم عباسی , maryam_naz_bala
خدا دل آدمارو واسه محبت آفرید
آدم با نامهربونی تو دل ها نفرت آفرید
ادامه
305
108
151
مریم عباسی , maryam_naz_bala

بچه‌ها فارغ از طبقه مادی با هم دوست میشوند
چیزی که بزرگترها در کودکی‌جا گذاشته اند
ادامه
48
6
39
مریم عباسی , maryam_naz_bala
جوان مسلمان روهینگیایی
این گونه پدر و مادرش را بیش از ۱۶۰ کیلومتر حمل می‌کند
تا از جوخه‌های مرگ نظامیان میانماری در امان بمانند.

ادامه
115
17
74
مریم عباسی , maryam_naz_bala
زیك زاگ 1 سال پیش
ادامه
279
37
192