ر ض ا شبــــ آبـی , man1na1ma2

ر ض ا شبــــ آبـی

  در تاریکی خود، به تـــو لبخند می زنم ..
ر ض ا شبــــ آبـی , man1na1ma2

ر ض ا شبــــ آبـی

مطالبدوستان 4
cloobid
man1na1ma2
، 8 سال و 22 روز
مرد 41 ساله متاهل
زير ديپلم ، رهای رهــ ــا..

دوستان

 • سایه  , anarkili
 • علی , hamrang67
 • معاون رسانه امام رضا , emaamrezaa2
 • داراب نگهبان توده , raze_1346

رسانه ها

 • شب های آبی , blue.nights
 • من و باران , man_va_baran
 • 21 رسانه

  morebox img


تبلیغات

ر ض ا شبــــ آبـی , man1na1ma2
ر ض ا 1 روز پیش
در تاریکی خود، به تـــو لبخند می زنم ..
99
ر ض ا شبــــ آبـی , man1na1ma2
ر ض ا 3 روز پیش
امشــب . قیامت فاصله هاست .. تگرگـــ خاطـره هاست .. و کشنده ترین سرمــای نبودنتــــ ..
ر ض ا شبــــ آبـی , man1na1ma2
ر ض ا 3 روز پیش
همچو بـاران برسرتــــ خواهم بارید یا در آغـ ـوش بگیر یا چتــر بگیر بـــــــرو ..
  کامنت بنویسید...
  سایه  , anarkili
  پنجشنبه 27 دی ، 17:43
  مثل باران باش ...
  که در ترنمش علف هرز و گل سرخ یکیست !...
  ادامه
  ر ض ا شبــــ آبـی , man1na1ma2
  ر ض ا 3 روز پیش
  همچو بـاران برسرتــــ خواهم بارید / یا در آغـ ـوش بگیر یا چتــر بگیر ..
  ر ض ا شبــــ آبـی , man1na1ma2
  ر ض ا 5 روز پیش
  یک فضای خالی و خلوت و یک موسیقی آرام همین ..