امید محمدی , mamajoon

امید محمدی

 به اندازه ی باورهای هر کسی ؛ با او حرف بزن …. بیشتر که بگویی ، تو را احمق فرض خواهد کرد …!!!
امید محمدی , mamajoon

امید محمدی

مطالب
cloobid
mamajoon
، 11 سال و 5 ماه و 18 روز
مرد 40 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مهندس برق

رسانه ها

 • مهندسی برق قدرت توزیع , distributionnetworks
 • اتحادیه مهندسین برق ایران , eeic
 • 9 رسانه

  morebox img


تبلیغات

امید محمدی , mamajoon
*تكان دهنده است لطفاً ١٠٠٪ بخونید*

*تاجیکستان* روی پول جدیدش عکس

فردوسی و ابن سینا روگذاشته،

اما *ایران* عکس قدس و کعبه گذاشته.

*آلمان* رو پست مرکزیش عکس داریوش گذاشته

اما *ایران* کلمات عربی نوشته.

*آمریکا* تو دادگاه هایش عکس کورش زده،
*ایران* عکس عربی زده.

*سازمان ملل* منشور کورش زده،

*ایران* رساله عربی زده.

*روسیه* تو ورزشگاهاش عکس رستم زده

*ایران* اسم قهرمانان عربی زده.

*یونان* یک کتاب تاریخ داره مخصوص ایران که همه تو مدرسه
خوندنش،

*ایران* کتاب تاریخش مخصوص

عرباست.

*افسوس و صد افسوس!!!!*

از *سلطان ظالمی* پرسیدند:

چه می خوری؟ گفت:گوشت ملت.

گفتند چه مینوشی؟ گفت:خون ملت.

گفتند چه میپوشی؟ گفت:پوست ملت.

گفتند اینها را از کجا می اوری؟

گفت: *از جهل ملت*

گفتند چگونه این جهل را نگاهداری می کنی؟

گفت: در جعبه ای طلایی به نام
*"مقدسات"*

گفتند از این جعبه چگونه محافظت
میکنی؟

گفت: *بوسیله خرافات!!!*

*دینی* که با خوردن آب در ملأ عام
به خطر بیفته، ولی خوردن حق مردم
تکونش نده، *دین نیست* توهمی است برای *عوام* و نعمتی است برای *خواص*

ﻧﺰﺩﯾﮏ *٣٨ ﺳﺎﻟﻪ* ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﻋﺎ ﻭ ﻋﺰﺍ
ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ؛

*٨ ﺳﺎﻝ* ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻧﯿﺎ ﺟﻨﮕﯿﺪﯾﻢ؛

*15* ﺳﺎلِ ﺩﺭ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ!!!

ﭼﻪ حکمتیه ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﮥ ﺩﻧﯿﺎ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟؟!!!

*ﺗﺮﮐﯿﻪ* ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺸﻪ،

*ﺩﺑﯽ* ، مركز تجاری ﺁﺳﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ،

*ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ* ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﺍ مال خودش میکنه

*ژاپن* کل بازار الکترونیک جهان رو به خودش اختصاص میده.

*ﻗﻄﺮ* ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺸﻪ!!!

*ارمنستان* اولین درآمدش صادرات برق به ایران میشه.

*تایلند* اولین مشتری توریستش ایرانیها میشن،

*اسپانیا* زعفران ایران رو میگیره و
اولین درآمدش صادرات زعفران به دنیا میشه.

*اونوقت*

ﻣﺎ ﺍﺯ *ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ* ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ
ﻣﯿﺸﯿﻢ؛

ﺗﻮ *ﺻﻒ ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ* ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ!!!...

كجای ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟؟؟؟؟

ﯾﺎ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺭﻭ، ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،

ﯾﺎ ﺩﻋﺎﯼ ﻋﻮﺿﯽ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،

ﯾﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،

ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ،

ﯾﺎ ﻋﻮﺿﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﺨﻮﻧﻦ،

ﯾﺎ ﻋﻮﺿﻤﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﻋﺎ بخونیم.

یا عوضیا دارن میبرن و میخورن و ما. فقط دعا میخونیم.!!!

اگر *خرمشهر* را خدا آزاد كرد!!..

بگذارید

*فلسطین* را هم خدا آزاد كند

مگر *خدای* ما با *خدای* آنها فرق
میکند؟؟؟؟؟

در *ایران باستان* هنگامی که کودکی به دنیا می آمد درختی در
زمین می کاشتند.

اکنون که کودکی زاده می شود

*خون حیوانی* را به زمین می ریزند.

*بزرگترین حقارت تاریخ یخ زدگی مغز انسانهاست*

دلخوشیم به کدام راه نجات؟؟؟

در روزگاری كه همه از *مرغ* حرف

می زنند كسی از *خروس*نمیگوید،

زیرا همه به فكر *سیر شدن* هستند نه بیدار شدن..!!

*فانوسهای* ده میدانند بیهوده روشنند!

و *سگان* ده نیز میدانند بیهوده
بیدارند!!!

وقتی در روز *دزدها* به مهمانی
*کد خدا* میروند!!

ادامه
99
امید محمدی , mamajoon
کعبه

همای

به گرد کعبه می گردی پریشان
که وی خود را در آن جا کرده پنهان

اگر در کعبه میگردد نمایان
اگر در کعبه میگردد نمایان

پس بگرد تا بگردیم، بگرد تا بگردیم

در اینجا باده مینوشی
در آنجا خرقه میپوشی
چرا بیهوده میکوشی
در اینجا مردم آزاری
در آنجا از گنه عاری
نمیدانم چه پنداری !

در اینجا همدم و همسایه ات در رنج و بیماری
تو آنجا در پی یاری !
چه پنداری ؟

کجا وی از تو می خواهد چنین کاری ؟!
چه پیغامی که جز با یک زبان نمیداند ؟!
چه پیغامی؟

چه سلطانی که جز در خانه اش خفتن نمیداند ؟!
چه سلطانی؟
چه دیداری ؟ چه دیداری ؟
که جز دینارو درهم از شما سفتن نمیداند ؟!

چه دیداری؟ چه دیداری؟
به دنبال چه میگردی؟ که حیرانی! که حیرانی!

خرد گم کرده ای , شاید نمیدانی .
همای از جان خود سیری , که خاموشی نمیگیری ؟

لبت را چون لبان فرخی دوزند
تورا در آتش اندیشه ات سوزند
هزاران فتنه انگیزند
تورا بر سر در میخانه آویزند ...
ادامه
امید محمدی , mamajoon
بیوگرافی - معین اصفهانی
بیوگرافی استاد معین اصفهانینصرالله معین در سال ۱۳۳۰ در شهرستان نجف آباد اصفهان امتولد شد. وی در خانواده‌ای ۱۳ نفره همراه با ۴برادر و۷ خواهر بزرگ شد. خانواده‌ای که از نظر مالی در سطحی متوسط قرار داشتند. معین همچون دیگر ستارگان به نام موسیقی کشور از همان دوران کودکی علاقه خود را به آواز، در خواندن قران و اشعار شعرای نامی ایرانی نشان داده بود.
معین در سن ۱۸ سالگی نزد بزرگترین اساتید آواز آن زمان همچون استاد تاج اصفهانی و استاد حسن کسایی به یادگیری گوشه‌ها و دستگاه‌های آواز ایرانی پرداخت.
بعدها معین از سال ۱۳۵۲ تا۱۳۵۷ در هتل عباسی و کاباره هزار و یک شب به اجرای برنامه مشغول شد. دیری نگذشت که نام معین نه تنها در اصفهان بلکه در میان علاقه مندان به موسیقی در سراسر ایران شنیده میشد. وابستگی بیش از حد معین به زادگاهش سبب شد تا وی نتواند همزمان با دیگر خوانندگان هم سن و سال خود که در آن موقع در تهران مشغول بودند کار کند. همین مسئله باعث شد تا معین اولین کار خود را در سال ۱۳۵۹ با عنوان ""یکی را دوست میدارم"" روانه دنیای موسیقی کند. اما نکته مهم این بود که یکی را دوست میدارم با ترانه‌ای از مسعود امینی و آهنگی از معین آنچنان در میان مردم جا باز کرد که این اثر پس از مدتی کوتاه از مرز‌های ایران گذشت و توسط خوانندگان ایرانی که پس از انقلاب به امری مهاجرت کرده بودند خوانده شد.
هایده، ابی و عارف از جمله معروف ترین این افراد بودند. معین یک شبه راهی را که بسیاری برای ان سال‌ها کار کرده بودند پیموده بود و اینک به آوازه خوانی نامی تبدیل شده بود. معین پس از انقلاب و حتی بعد از اجرای اولین کار خود همچنان به علت وابستگی‌های خویش در ایران مانده بود، اما دیگر چاره‌ای جز ترک وطن نداشت.
معین به سال ۱۳۶۰ایران را با هدف رسیدن به امریکا به مقصد اسپانیا ترک کرد. شاید بهترین خاطره از این ماجرا ترانه ""حیرت"" سروده اردلان سرفراز است که در همان سال‌های انقلاب و اوج گیری معین به وی تقدیم شد. که درآن اردلان پس از صحبت از اوضاع موجود در کشور پس از انقلاب به صدای معین اشاره میکند که در این تنهایی مطلق فقط دست تو بر در زد و از خروج اجباری معین از کشور می‌گوید (این ترانه بعدها توسط معین با اهنگی از خودش خوانده شد).
معین مدتی در اسپانیا اقامت داشت ودر آنجا به اجرای برنامه در کلوپ‌ها پرداخت. پس از مدتی و به کمک دوستان خود و همچنین همکاری خانم هایده راهی امریکا شد تا معین وارد مرحله دیگری از کار هنری خود شود. مرحله‌ای که باید دور از وطن در دیار غربت سپری میشد.
معین در سال ۱۳۶۲ اولین آلبوم مستقل خود را با نام "می‌پرستم" از شرکت ترانه راهی بازار کرد. می‌پرستم با ترانه زیبایی از معین و آهنگ کاظم رزازان به همراه دیگر آهنگ‌های البوم تنوانست تا فروش بالایی را برای اولین البوم معین داشته باشد. معین در کنار هایده تشکیل یک زوج هنری بسیار حرفه‌ای را داده بودند و البوم "گل‌های غربت" با صدای این دو توانست پرفروش ترین آلبوم سال شود اما این زوج هنری با فوت هایده از میان رفت، که این مسئله ضربه‌ای جبران ناپذیر به موسیقی ایرانی وارد کرد. معین یک بار دیگر توانست با آلبوم پریچهر در سال ۱۳۶۴ با اهنگ‌هایی از فرید زولاند و بیژن مرتضوی پرفروش ترین آلبوم سال را منتشر کند. پریچهر اثری ماندگار از معین با ترانه‌ای از اردلان سرفراز که به یاد مادر سروده شده بود.
معین در سال ۱۳۶۸ در سن ۳۸ سالگی با خانمی ایرانی در امریکاازدواج کرد. وی در همان سال آلبوم "صبحت بخیرعزیزم" را روانه بازار کرد. دوسال بعد یعنی در سال ۱۳۷۰ اولین فرزند معین متولد شد، وشاید تاثیر ترانه زیبای پریچهر سبب شد تا معین نام دخترش را پریچهر بگذارد. در همان سال آهنگ "سکه" به عنوان هدیه نوروزی معین پخش شد، و پس از ان آلبوم "تولد عشق" را راهی دنیای موسیقی کرد. بی شک ماندگار ترین ترانه این البوم اثر((میلاد)) است. ترانه‌ای بی نظیر از همایون هوشیار نژاد در کنار آهنگی از حسن شماعی زاده سبب شد تا معین یک بار دیگر هنر خود را به رخ بکشاند.
معین در سال ۱۳۷۴ از همسر خود جدا شد، و تا مدتی در تنهایی به سر برد. وی در سال ۱۳۷۸ مجددا ازدواج میکند اما این بار با خانمی کانادایی به نام پانته آ، که حاصل ان دختری دیگر به نام ستاره بود. انتشار البوم" پرواز" در سال ۱۳۷۹ پرواز شکوهمندانه دیگری بود برای معین در آسمان هنر ایرانی.۱۳۸۱ انتشار البوم "لحظه‌ها" ، البومی که در سطحی فوق العاده و بالاتر از موسیقی زمان خویش منتشر شده بود اثر لحظه‌ها با آهنگی خاص و کاملا حرفه‌ای از حسن شماعی زاده و آوای معین کار را به اثری ماندگار در موسیقی ایرانی تبدیل کرد. بی شک در آن زمان کسی نمی‌دانست برای شنیدن البوم بعدی معین باید چیزی در حدود شش سال انتظار بکشد. معین یک بار دیگر در سال ۱۳۸۲ طعم تلخ جدایی را چشید و از همسر خود طلاق گرفت. وی در همین سال‌ها یکی از برادان خویش (فتح الله) را نیز از دست داد. این جریانات سبب شد تا نزدیک به یک سال از موسیقی کناره گیری کند. در اواخر سال ۱۳۸۳ معین شرایط روحی خود را بدست آورد و برای انتشار البوم بعدی خود آماده شد. در این میان حجم بالای کارهای ارائه شده به معین و مسائل دیگر از جمله حساسیت معین برای ارائه آلبوم ماندگار دیگر سبب شد تا انتشار آن مرتبا به تعویق بیافتد. اما معین در این میان ۳ کار از آلبوم خود را به نام‌های خوشبینی، طلوع و بت پرست را منتشر کرد. پاییز سال۱۳۸۶ انتشار البوم طلوع. معین دوباره برگشته بود با کارهایی رویایی و..... البومی با همکاری اساتیدی چون بابک بیات، فضل الله توکل، صادق نوجوکی، کاظم عالمی ، بابک رادمنش
ادامه
فرهاد واحدی , farhad710
نوشته فرهاد برای امید 3 سال پیش
[https://www.aparat.com/v/VcsOD]
چکامه : رهی معیری آواز : استاد بنان آهنگساز : مرتضی محجوبی پیانو : جواد معروفی
ادامه
کامنت بنویسید...
منصور پارسا , manyas
چهارشنبه 10 شهریور ، 08:51
عالی
ادامه
مهستی آشنا , honeybunch
چهارشنبه 10 شهریور ، 08:33
امید حرامت باد حرامت باد حرامت باد
حال که من مریضم تو ده دقیقه به صدار بنان گوش بدی و باز دوباره بزنی
ادامه