مجید نوجوانی , majid1983nojavani66

مجید نوجوانی

 هعییی....
مجید نوجوانی , majid1983nojavani66

مجید نوجوانی

مطالب
cloobid
majid1983nojavani66
، 7 سال و 9 ماه و 7 روز
مرد 31 ساله متاهل
ليسانس ، حسابدار

رسانه ها

  • چت کده , chatkade
    مدیرچت کده
  • عاشقان امام حسین , asheghane_hosein
  • 205 رسانه

    morebox img


تبلیغات

مجید نوجوانی , majid1983nojavani66
زندگی یک اتاق با دو پنجره نیست ،
زندگی هزاران پنجره دارد ...
یادم هست روزی ...
از پنجره ناامیدی به زندگی نگاه کردم ،
احساس کردم می خواهم گریه کنم ...
و روزی از پنجره امید به زندگی نگاه کردم ،
احساس کردم میخواهم دنیا را تغییر دهم !
عمر کوتاه است ...
فرصت نگاه کردن ،
از تمامی پنجره های زندگی را ندارم ،
تصمیم گرفته ام فقط از یک پنجره ،
به زندگی نگاه کنم ...
و آن هم پنجره امید ... !
...‏
ادامه
99
مجید نوجوانی , majid1983nojavani66
زندگی کردن نادرترین و نایاب ترین چیز در این دنیاست.
اکثر مردم فقط وجود دارند

فقط همین!
ادامه
مجید نوجوانی , majid1983nojavani66
1 روز پیش
ادامه
مجید نوجوانی , majid1983nojavani66
1 روز پیش
ادامه
مجید نوجوانی , majid1983nojavani66
مجید 3 روز پیش
هعییی....
کامنت بنویسید...
مجید نوجوانی , majid1983nojavani66
دوشنبه 19 آذر ، 08:03
باز گلی به جمال شما
ادامه
قاسم امیری , gasem77
یکشنبه 18 آذر ، 17:56
روزگار بچه محل ماست من خودم هوای مجید رو دارم
ادامه
المیرا رازی , el_ra
یکشنبه 18 آذر ، 17:56
داشتم با مجید همدردی میکردم قاسم
ادامه