ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear

ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب

 سپیده که سربزند دراین بیشه زار خزان زده شاید دوباره گلی بروید شبیه آنچه در بهار بوییدیم پس به نام زندگی هرگز نگو هرگز
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear

ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب

مطالب
cloobid
mahtear
، 7 سال و 6 ماه و 3 روز
زن 21 ساله مجرد
ليسانس ، .........


تبلیغات

اذرخش شمال , azarakhshshomal
نوشته اذرخش برای ملکه ی اطلسی ها سحر 1 هفته پیش
.
ادامه
99
پویا س , biotechsoft
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
چو رخت خویش بر بستم از این خاک

همه گفتند با ما آشنا بود

ولیکن کس ندانست این مسافر

چه گفت و با که گفت و از کجا بود؟؟؟

اقبال لاهوری

ادامه
کامنت بنویسید...
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
سه شنبه 29 آبان ، 20:44
ادامه
ارمیا آزاد  , armi40
دوشنبه 28 آبان ، 23:44
حکایت آشناییه
ادامه
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
یکشنبه 27 آبان ، 19:45
ممنون
ادامه
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
دل گفت مرا علم لدنّی هوس است

تعلیمم کن اگر ترا دسترس است

گفتم که "الف" گفت: دگر؟ گفتم هیچ

درخانه اگر کس است یک حرف بس است

عزیز الدّین محمود کاشانی
ادامه
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
مرا هرگز نباشد بیمی از مشت

برادر جان مرا نامردمی کشت

فتوت پیشه خنددروی در روی

زند نامرد ناکس خنجر از پشت

مهدی سهیلی

ادامه
کامنت بنویسید...
ملکه ی اطلسی ها سحر مهتاب , mahtear
دوشنبه 12 آذر ، 15:48
ممنون
ادامه
توحید ص , rezarobo
دوشنبه 12 آذر ، 15:47
لایک
ادامه