ساحل دریایی , mahibanafsh

ساحل دریایی

 حوصله  ی اینجا را ندارم. یک مدت نیستم ، کوتاه یا طولانی نمیدانم، هرکس خواست حذف کند.بدرود.
ساحل دریایی , mahibanafsh

ساحل دریایی

مطالب
cloobid
mahibanafsh
، 6 سال و 9 ماه و 27 روز
زن 38 ساله متاهل
دکتري و بالاتر ، من یک مادر نمونه هستم.


تبلیغات

ساحل دریایی , mahibanafsh
از اسب ک بیفتی اسیر سرزنش خواهی شد
این قانون آدمهاست به دور آتشی میرقصند که
تو در آن میسوزی روزگار بدیست
درست،وقتی در آتش میسوزی
همه به بهانه آب آوردن میروند...
ادامه
99
25
4
5
ساحل دریایی , mahibanafsh
ساحل 3 ماه پیش
حوصله ی اینجا را ندارم. یک مدت نیستم ، کوتاه یا طولانی نمیدانم، هرکس خواست حذف کند.بدرود.
ساحل دریایی , mahibanafsh
میلیاردترین فرد جهان"روتشیلد"بقدری ثرومند بود که بدولت بریتانیا وام میداد،3روز در گاو صندوقش اشتباها گیر افتاد؛ انگشتش را برید و روی دیوار نوشت: پولدارترین فرد از گرسنگی کنار پولهایش مرد
ادامه
21
1
5
ساحل دریایی , mahibanafsh
ترولیست 3 ماه پیش
اون سلطان سکه نیس زنده شده رفته خندوانه ؟( ⊙...⊙)
ادامه
20
5
9
ساحل دریایی , mahibanafsh
همیشه جایی برو که تحویلت میگیرن ،
نه جایی که دعوتت میکنن،
چون گاهی اوقات این دعوت بر سر
اجبار است نه بر حسب علاقه
ادامه
107
25
31