نرم افزار اندروید کلوب
ماهی طلایی   , maedehbarazandeh

ماهی طلایی

 یکی از نشانه های عشق های بزرگ آن است ک ب تو عشق ورزند بدون اینکه (شایستگی اش) را داشته باشی
ماهی طلایی   , maedehbarazandeh

ماهی طلایی

مطالب
cloobid
maedehbarazandeh
، 1 سال و 1 ماه و 5 روز
زن 19 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، گرافیک


تبلیغات

ماهی طلایی   , maedehbarazandeh


خنده بر لب تو بکن مستانه شیدا میشوم
غصه بر دل تو مکن مستانه شیدا میشوم

..
ادامه
99
9
8
میکائیل  حاجی زاده , miki_joon72
دوشنبه 2 اردیبهشت ، 10:56
ادامه
ماهی طلایی   , maedehbarazandeh
یکشنبه 1 اردیبهشت ، 14:17
فدات مراقبه خودت باش بای بای
ادامه
 بدیع الزمان , emamhadi1378
یکشنبه 1 اردیبهشت ، 14:16
خانمی من حالم خوب نیست رفتم باز میام
ادامه
ماهی طلایی   , maedehbarazandeh
مائده کعبه ی دل بر نزد عشاق چو باشد لیکن
مائده یعنی زلیخای عزیز عشق و جانم یارا
ادامه
10
3
دایــی امــیـرحــسـین , cristiano.ronaldo
یکشنبه 1 اردیبهشت ، 13:05
ادامه
ماهی طلایی   , maedehbarazandeh
یکشنبه 1 اردیبهشت ، 13:03
مرسی امیرحسین
ادامه
دایــی امــیـرحــسـین , cristiano.ronaldo
یکشنبه 1 اردیبهشت ، 13:01
" Nice "
[]
ادامه
ماهی طلایی   , maedehbarazandeh
مائده مائده ی سفره ی عشق باشد نگارم اما
چون مائده وار مائده باشی برایم مائده
ادامه
ماهی طلایی   , maedehbarazandeh


مائده سفره ی بزم دل ما باشد عزیز
مائده زبده ی عشاق دلا باشد عزیز

..
ادامه
ماهی طلایی   , maedehbarazandeh
دوست ها معنا شوند از رخ زیبای تو اما لیکن
زلف تو ماهی عشق معنا کند مائده را
ادامه