نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
نیـلوفر ثـانی   , lutusn

نیـلوفر ثـانی

 من که شاعر نبودم... حرف حرف نام تو را ... خواندم و شعر ... آغاز شد..      نیلوفرثانی
نیـلوفر ثـانی   , lutusn

نیـلوفر ثـانی

مطالب
cloobid
lutusn
، 10 سال و 10 ماه و 14 روز
زن 46 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

 • خنیـــاگر شـــعر وقــــلم , singerpoem
 • اشتباه , eshtebahclub
  معاوناشتباه
 • 9 رسانه

  morebox img
وبلاگ میهن بلاگ
نیـلوفر ثـانی   , lutusn
می‌رسد جایی ،
جایی در همین نقطه‌ای که ایستاده ای و چیزی بجز همین لحظه برایت معنا ندارد ، درکی از اکنونیتِ حاضر...
و باید آنقدر تلاش کنی تا همین لحظه را بفهمی ...
همین نقطه‌ی محصور در زمان و مکان و همین آنِ انسانی .. همین وقتِ بالفعلِ وجود
همین موقعیت حیات و زندگی ...
همین لحظه‌ی مکاشفه‌ی هستی ..میان درونت و جهان بیرون ، خودت و هرچه جز توست
می‌رسد جایی که بی مرز می‌شوی
جزیی از جهانی که در تو و تو در آن غوطه‌وری
شناور و سیال بی هیچ محدودیتی
سهمی از خودت و تنها با حضور و ادراکِ خودت
واین راز زیستن ِآدمی‌ست ..
" همین لحظه را دریابیم "

نیلوفرثانی

ادامه
99
نیـلوفر ثـانی   , lutusn
پادزیست (2)

جامعه ای که توسط سیستم قدرتِ توتالیتری کنترل و اداره می شود راهکارهای متعددی را بکار می برد. دقیقن همان راهکارهایی که بازتاب معکوسش را به اذهان و مغزها، فرو می کند.
این سازوکار درجهت ساختن مفاهیم خود و یا تغییر و اصلاح آنان در زبان و در بسیاری از موارد، حذفی ست که مسیر مطالبه گری و آگاهی را در افراد جامعه، مسدود نگه دارد.
"امنیت"، مفهوم تعریف شده‌ی عمومی نیست، بلکه امنیت تنها در نگاه سرکوب و کنترلگر این سیستم معنا دارد بنابراین هدف در جامعه عدم وجود امنیت عمومی، ایجاد ترس و دلهره، اضطراب و در نتیجه وابستگی و پیوند جامعه با نیروهای امنیتی و نظامی‌ست که همچنان آنان را تحت انقیاد داشته و حتی موجبات قدردانی را نیز فراهم آورد.
بازی قدرت فاشیسم با چنین زبانی، چنان تصویری می سازد که پاسداری از مرزها، امنیت موجود در برابر اشرار، و حفاظت از دشمنانِ فرضی، چنان شاخ و برگ بگیرد و واقعی جلوه کند که جامعه از هراسِ تجاوز و خشونت و اشغال، همچنان دست به دامانِ سیستم و مطیع او باشند. در صورتی که او خود، به آشوب های مقطعی و ناامنی طراحی شده، دست زده و تدارک استراژیکی می بیند. حتی با نام دشمن ، حملاتِ ریز و درشتی نیز ترتیب می دهد که به عنوان ناجی و مدافع ملتِ، خودی نشان دهد .
زبان، ابزار کاربردی و بسیار مهمی در خدمت نظام توتالیتر و فاشیستی ست که توسط آن مفاهیمی چون آزادی، حقوق شهروندی، برابری های جنیستی، زن، مرد، اقتصاد، رفاه، فعالیت های اجتماعی و ... همه معانی دستکاری شده و جدیدی پیدا کنند که به سمت و سوی اهداف و منافعِ بقایِ قدرت ست.
و آنقدر این زبان را از رسانه ها و تریبون های تحت سلطه اش، تکرار ومنتقل می کند تا مغزها شستشو شده و فرمتهای دلخواه آنان را جایگزین کند. حتی هنرمندان و نویسندگان نیز از آن مفاهیم را به آثار و فرهنگ وارد نمایند و عملا مهره های سیستم شوند.
زبان و سانسورِ همراه آن، سازوکاری ست که در جهت خفه کردن هر نطفه‌ی بحث، گفتگو و مناظره است که در حضور و تلاقی آنان، حقیقت می تواند خودش را بروز دهد. بنابراین تنها مسیرِ انسداد نیروی پویای اندیشه، تفکر و حقیقت یابی، زبان بریدنِ هر فرد جامعه، به ویژه طبقه روشنفکر جامعه، حتی از کوچکترین ابراز نظر و پرسشگری ست
نظام فاشیستی، تمام نیروی خود را بکار می برد تا هیچ نظر مخالفی اظهار نشود با شبکه های متعدد، فضاهای ناامنِ امنیتی و سرکوب و سانسور می سازد تا از تجمع، و هرنوع تبادل اطلاعاتی جلوگیری کند.
نیروهای هم حزبی اش را با تطمیع منافع، وارد جامعه و بین افراد به ویژه در فضاهای مجازی می کند تا بتواند این تبادل نظر و آگاه‌مندی را ، متوقف و یا مخدوش نماید. و از طریق تخطئه، شایعه ، و ایجاد رعب و وحشت، قادر به قطع هر ریشه و ساقه ی دوانده در مسیر ارتباط افراد با یکدیگر شود و از آنان مهاجمانی در برابر هم بسازد که تفرقه و چنددستگی، مانع وحدت‌گرایی آنان شود

نیلوفرثانی
ادامه
نیـلوفر ثـانی   , lutusn
من که شاعر نبودم... حرف حرف نام تو را ... خواندم و شعر ... آغاز شد.. نیلوفرثانی
نیـلوفر ثـانی   , lutusn
صبر از من
سراب از تو

امید از من
فاصله از تو

و سکوتی که دم نمی‌زند به دیدار
و شوقی که برنمی‌آورد انتظار

من در همینِ خاموشانِ تاریکِ خویش
به ماهِ تو مدیونم
که کسالتِ اوقاتِ هرشبم
از پرتو تو
شاعرانه‌ترین روشنایِ معبرِ دانایی‌ست
و عشق
صورتگرِ پروانگی‌های دل به آتش داده..

نیلوفرثانی
98
ادامه
کامنت بنویسید...
نیـلوفر ثـانی   , lutusn
6 ساعت پیش
ماه منیرعزیز
شکوفه جان
ادامه
شکوفه , s1313b
6 ساعت پیش
Likeee
ادامه
ماه منیر , mahmonir....46
6 ساعت پیش
عالی بود
ادامه