انوش  , kiya_punisher

انوش

انوش  , kiya_punisher

انوش

مطالب
cloobid
kiya_punisher
، 8 سال و 7 ماه و 9 روز
مرد 31 ساله مجرد
زير ديپلم ،

رسانه ها

  • بجنوردیها , bojnordcity
  • گفتگوی ادیان , iid
  • 444 رسانه

    morebox img


تبلیغات

انوش  , kiya_punisher
یه مهمون از آلمان داشتیم
عصر با ماشین تو خیابون میگشتیم
ازش پرسیدم :
چه جور جایی دوس داری بریم؟
گفت :
بریم دیسکو
گفتم :
اینجا دیسکو نداره که ، تو ایران ممنوعه
گفت :
پس این خانوما کجا میرن با این همه آرایش؟
گفتم :
ختم انعام
ادامه
99
کامنت بنویسید...
رضا ام , rezasw
پنجشنبه 17 آبان ، 23:11
ههههههه
واقعا خنده تلخی داره
ادامه
انوش  , kiya_punisher
این از بدبختی فوتبال ماست که بخاطر یک برد پنجاه ساله جشن میگیریم.
ادامه
انوش  , kiya_punisher
سربازان وارد روستائی شدند و به همه زنان تجاوز ڪردند به استثناء یک زن ڪه با مقاومت توانست سربازی را بکُشد و سر او را ببُرد
پس از برگشت سربازان به پادگانها واقامتگاه ها ، همه زنان نیز از خانه هایشان بیرون آمدند و لباسهای پاره پاره خود را با گریه ای دلسوزانه جمع میڪردند به جزء آن زن.. ، از خانه اش باعزت و افتخار در حالی خارج شد ڪه با در دست داشتن سر آن سرباز ، به دیگر زنان با تحقیر نگاه میڪرد و گفت: تصور داشتید بگذارم به من تجاوزی ڪند بدون آنڪه بمیرم یا او را بڪشم؟!
زنهای روستا به یڪدیگر نگاه ڪردند و تصمیم گرفتند اورا بڪشند تا مبادا با شرافتش بر آنها برتری داشته باشد و هنگام بازگشت همسرهایشان پرسیده شود چرا همانند او مقاومت نکردید..
بنابراین باحمله ای دست جمعی ، او را ڪشتند
(شرافت را ڪشتند تا خفت و ننگ زنده بماند)...
این است واقعیت فاسدین جامعه ما
هر انسان شریفی را می کُشند،تخریب میڪنند، دروغ میگویند و عزل میڪنند تا شاهد بروزوفسادشان نباشد!!!

ادامه