نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
سینا نامدار , kavir542009

سینا نامدار

 مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی ...
سینا نامدار , kavir542009

سینا نامدار

مطالب
cloobid
kavir542009
، 11 سال و 10 ماه و 11 روز
مرد 46 ساله متاهل
فوق ليسانس ، کارمند دانشگاه
وبلاگ میهن بلاگ
سینا نامدار , kavir542009
سینا اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 هفته پیش
شهر : قم

99
سینا نامدار , kavir542009
سینا 1 ماه پیش
مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی ...
کامنت بنویسید...
نگار   , shayadberavam
دوشنبه 3 خرداد ، 15:33
درسته
ادامه
سینا نامدار , kavir542009
سینا 1 ماه پیش
باید از سمت خدا معجزه نازل بشود تا دلم، باز دلم، باز دلم، دل بشود …
کامنت بنویسید...
سینا نامدار , kavir542009
شنبه 25 اردیبهشت ، 14:45
سپاس بانو کژال ارجمند
ادامه
کژال  , 65kazhal
شنبه 25 اردیبهشت ، 12:37
حال دلتون خوب
ادامه
سینا نامدار , kavir542009
2 ماه پیش
کامنت بنویسید...
دنــیرآ ملکه عشق   , esrar1
چهارشنبه 26 خرداد ، 16:38
لاایک
ادامه
کژال  , 65kazhal
شنبه 4 اردیبهشت ، 14:47
زیباااااااااااا
ادامه
سینا نامدار , kavir542009
2 ماه پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال  , 65kazhal
شنبه 4 اردیبهشت ، 14:47
ادامه