کربلایی , karbalaei.

کربلایی

کربلایی , karbalaei.

کربلایی

مطالبدوستان 8
cloobid
karbalaei.
، 2 سال و 8 ماه و 2 روز
مرد 78 ساله مجرد
زير ديپلم ،

دوستان

 • مهدی  , mm.s1396
 •  , kilomaetr12
 • علی , ali0116
 • فرامرز , faramarz_52
 • 8 نفر

  morebox img


تبلیغات

کربلایی , karbalaei.
یاد تو می‌رفت و ما ،عاشقِ و بیدل بُدیم
پرده برانداختی ،کار به اتمام رفت
ادامه
99
کربلایی , karbalaei.
بلبل از فیضِ گل آموخت سخن ورنه نبود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
ادامه
کربلایی , karbalaei.
جای آن است که خون موج زند در دلِ لعل
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش
ادامه