پــــــــسر ایرونــــی , javid9447

پــــــــسر ایرونــــی

 دیوانه تر از خویش کسی می جستم  دستم بگرفتند و به دستم دادند !
پــــــــسر ایرونــــی , javid9447

پــــــــسر ایرونــــی

مطالبدوستان 104
cloobid
javid9447
، 7 سال و 2 روز
مرد 29 ساله مجرد
ليسانس ،

دوستان

 • وحید وحیدی سبزواری , mohabat1368r
 • جلال زعفرانیه , jalal_zafiraney
 • سروش , sorooshmo
 • محسن ک , kk7022
 • 104 نفر

  morebox img

رسانه ها

 • کلوب دات کام , recreation
 • بخندیم! , bekhandim
 • 365 رسانه

  morebox img


تبلیغات

پــــــــسر ایرونــــی , javid9447
پــــــــسر اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 6 ماه پیش
تحصيلات : ليسانس

99
پــــــــسر ایرونــــی , javid9447
دستش را برای دست دادن به امام موسی #صدر دراز کرد ...
دستش را روی سینه گذاشت و به او سلام کرد . زن خواست بسوزاندش ..
گفت : ترسیدی كه نجس بشوی؟
گفت : نه ... بلكه خواستم مراقب #پاکی تو باشم
ادامه
پــــــــسر ایرونــــی , javid9447
دیوانه تر از خویش کسی می جستم دستم بگرفتند و به دستم دادند !
پــــــــسر ایرونــــی , javid9447
2 سال پیش
اگر مطمءنی داری توی مسیر موفقیت ات قدم بر می داری، از "از دست دادن دوستات" نترس!
یادت باشه نمیشه از همه انتظار داشت اهداف بزرگ رو درک کنند...
ادامه
پــــــــسر ایرونــــی , javid9447
فـــــردی که بیشتـــــــر از همه وقتتـــــان را با او میگذرانید خـــــود شــــــــما هستیـــــد..