یوسف فعال , idibaz

یوسف فعال

 حسادت کردن به دیگران به مفهوم قبول کردن ضعف در وجود خود است.
یوسف فعال , idibaz

یوسف فعال

مطالب
cloobid
idibaz
، 10 سال و 5 ماه و 21 روز
مرد 34 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ، تعمیرات کامپیوتر و موبایل


تبلیغات

یوسف فعال , idibaz
یوسف 2 سال پیش
حسادت کردن به دیگران به مفهوم قبول کردن ضعف در وجود خود است.
99
یوسف فعال , idibaz
یوسف 3 سال پیش
زندگی مثل بازی شطرنج است...اگر بلد نباشی، همه می خواهند به تو یاد دهند...وقتی یاد گرفتی، همه می خواهند تو را شکست دهند !
یوسف فعال , idibaz
یوسف 3 سال پیش
ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی ....
یوسف فعال , idibaz
یوسف 6 سال پیش
زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .
یوسف فعال , idibaz
یوسف 7 سال پیش
تولدم مبارك