, hurly_burly97

sara

  گذارسرنوشت هر راهی را که میخواهد برود راه ما جداست ابرها هم هرچه میخواهند ببارند چتر ما خداست
  , hurly_burly97

sara

مطالب
cloobid
hurly_burly97
، 13 سال و 10 ماه و 4 روز
زن 79 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

  , hurly_burly97
دکتر الهی قمشه ای
دوست داری که بدانی چقدر برای دیگران مهم و عزیز هستی؟
کافیست چند روزی سراغشان را نگیری یا اینکه خودت را لوس کنی ،نه هرگز فقط چند روزی وظیفه ی سراغ گرفتن از حال دیگران را فراموش کن.در این صورت یا دلتنگ می شوند و یا فراموش می کنند
اگر دلتنگ شدند قدرشان را بدان و به هر قیمتی که شده آنان را در کنار خود داشته باش و اگر فراموشت کردند. به راحتی فراموششان کن ....همیشه پروانه بودن برای دیگران نشانه عقل و انسانیت نیست
ادامه
99
  , hurly_burly97
ادامه
22
3
22
  , hurly_burly97
خوشتیپ ها 3 ماه پیش
ادامه
57
1
32
  , hurly_burly97

دلم تنگ است
برای کسی که نمیشود او را خواست
نمیشود او را داشت
فقط میشود سخت برای او دلتنگ شد
و درحسرت آغوشش سوخت
ادامه
  , hurly_burly97
بهترین هدیه ای که میتونید به کسی بدید زمانتون ، توجهتون ،عشقتون و
نگرانیتون هست
ادامه