حسین , hosein723

حسین

 سلام لطفا در رسانه http://www.cloob.com/elsesi عضو شوید.مرسی از همتون
حسین , hosein723

حسین

مطالب تصاویر 5
cloobid
hosein723
، 4 سال و 6 ماه و 17 روز
مرد 23 ساله مجرد
يک سال کالج ، محصل

آلبوم تصاویر

 • محبت بی چشم داشت
 • آینده نچندان دور...........
 • کاش بعضی آدم ها مثل این حیوون با وفا باشند
 • طرفدار کدام تیم هستید

5 تصویر ...

morebox img

رسانه ها

 • ائل سسی , ElSesi
 • کلوب دات کام , recreation
 • 480 رسانه

  morebox img


تبلیغات

حسین , hosein723
تصویر آلبوم از ائل سسی 1 سال پیش
99
حسین , hosein723
زمآن چیزِ عَجیبیست !
میدَوَد ..
جِلو میرَوَد ..
وَ دوست دآشتَنی تَرین آدَم هآیِ زِندِگیَت رآ یآ کُهنِه میکُنَد یآ عَوَض !
بَعضی هآ یآ تَغییر میکُنَند بآ حَقیقَت دَرونِشآن مُشَخَص میشَود !
زَمآن دیر یآ زود به تو ثآبِت خوآهَد کَرد کِه کُدآمِشآن [مآندَنی] اَند و
کُدآمِشآن
رَفتَنی !
مَن آرِزو میکُنَم
زَمآن بُگذَرَد و دُنیآ پُر شَوَد اَز آدَم هآیِ وآقِعی ..
آدَم هآیی کِه نَه #زَمآن آنهآ رآ عَوَض کُنَد نَه زَمین .._
ادامه
حسین , hosein723
ائل سسی 2 سال پیش
خدایااااا...
یا خیلی برگردون عقب
یا بزن بره جلو
اینجای زندگی
دلم خیلی گرفته...
ادامه
حسین , hosein723
حسین 2 سال پیش
سلام لطفا در رسانه http://www.cloob.com/elsesi عضو شوید.مرسی از همتون
حسین , hosein723
ادامه