حامد رضایی , hesam_hawayi

حامد رضایی

 الان که کلی حرف واسه گفتن داریم دیگه زنگ انشایی نداریم … .
حامد رضایی , hesam_hawayi

حامد رضایی

مطالبدوستان 3
cloobid
hesam_hawayi
، 5 سال و 11 ماه و 25 روز
مرد 43 ساله مجرد
ليسانس ، عاشق صنعت

دوستان

  •  علی         مردان عاشق شهره شهر کمالند , emperor_17


تبلیغات

حامد رضایی , hesam_hawayi
بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …
ادامه
99
حامد رضایی , hesam_hawayi
دلم به حالی پسری سوخت که وفتی گفتم کفش هایم را خوب رنگ کن ، گفت خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه میکنم …
ادامه
حامد رضایی , hesam_hawayi
حامد 4 ساعت پیش
الان که کلی حرف واسه گفتن داریم دیگه زنگ انشایی نداریم … .
حامد رضایی , hesam_hawayi
3 هفته پیش
الهـی
باز آمدیم با دو دست تهی چه باشد اگر مرحمی بر خستگان نهی
الهـی
گرفتار آن دردم كه تو دوای آنی و در آرزوی آن سوزم كه تو سرانجام آنی
الهـی
هر دلشده ای با یاری و غمگساری و من بی یار و غریبم
الهـی
چراغ دل مریدانی و انس جان غریبانی، كریما آسایش سینه محبانی و نهایت همت قاصدانی
الهـی
جرم من زیر حلم تو پنهان است و تو پرده عفو خود بر من گستران
الهـی
این چیست كه با دوستان خود را كردی كه هر كه ایشان را جست ترا یافت و تا ترا ندید ایشان را نشناخت
الهـی
عاجز و سرگردانم ، نه آنچه دانم دارم و نه آنچه دارم دانم
الهـی
بر تارك ما خاك خجالت نثار مكن و ما را به بلای خود گرفتار مكن
الهـی
چون به تو بنگریم شاهیم و تاج بر سر وچون بخود تگریم خاكیم و از خاك كمتر
الهـی
هر كس تو را شناخت هرچه غیر تو بود بینداخت
ادامه
2
حامد رضایی , hesam_hawayi
در این دنیای نامردی
سیاهی و بدی ،سردی
در این گردونه آشفته
که پاکی و صفا خفته
همه مخلوق بی وجدان
دو رنگ و جاهل و نادان
به فکر خوردن و خفتن
نه پاس و شکر او گفتن
در این بازار خوف آور
ندارم هم ره و یاور
شدم حیران و سرگردان
ندارد ای خدا پایان؟
چرا پس این دل خسته
به این بازار ،دل بسته
چرا پس جان بی وجدان
نمیگیرد کمی سامان
مدام این را به دل گویم
ولی پاسخ نمیجویم
اگر خواهی نشی رسوا
بشو هم رنگ این دنیا
ادامه
2