نرم افزار اندروید کلوب
حسن  مولوی وردنجانی , hassannak

حسن مولوی وردنجانی

 ای روزگار دلشکن هر دم مرا سنگی مزن ... من سنگها در لقمه نان دندان به دندان دیده ام  ... -- میگذرد روز های که روزگار ما نیست
حسن  مولوی وردنجانی , hassannak

حسن مولوی وردنجانی

مطالب
cloobid
hassannak
، 8 سال و 1 ماه و 18 روز
مرد 28 ساله مجرد
ليسانس ، ازاد و رها فعلا بیکار


تبلیغات

حسن  مولوی وردنجانی , hassannak
حسن اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
درباره من : http://www.mp3old.ir http://bo2bo3.com http://40kalag.ir http://music2dar2.ir

99
حسن  مولوی وردنجانی , hassannak
ترانه های ماندگار
ادامه
حسن  مولوی وردنجانی , hassannak
حسن 1 سال پیش
ای روزگار دلشکن هر دم مرا سنگی مزن ... من سنگها در لقمه نان دندان به دندان دیده ام ... -- میگذرد روز های که روزگار ما نیست
حسن  مولوی وردنجانی , hassannak
حسن اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
حسن  مولوی وردنجانی , hassannak
حسن اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
نام خانوادگی : مولوی وردنجانی

نام خانوادگی انگلیسی : molavi

شغل : ازاد و رها فعلا بیکار