حسن  , hassan_ana_2000

حسن

 چه‌نی سه‌خت و خه‌راوه بی وه‌فایی   خدا هاوار له ده‌س داخ جیایی  خه‌وه‌ر دان،چید و دی نیه‌توای بایده‌و      دواره هه‌م دلم كه‌فته‌و گیایی
حسن  , hassan_ana_2000

حسن

مطالب تصاویر 6
cloobid
hassan_ana_2000
، 10 سال و 28 روز
مرد 26 ساله مجرد
ليسانس ، ......

آلبوم تصاویر

6 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

حسن  , hassan_ana_2000
3 سال پیش
یَه بو كزِ گیسِ كیه ئاگر چیه له مالِ كی؟
حَه یفه خودا ئاگر بچو له زِلفوو هیورده خالِ كی ؟

لا لا له شونی جه م بكه م تاگه رتِ نه یونیده ی وه چَه و
تاگه ر گونا بارِد نه كه ی زامه یل زنج چالِ كی ؟

پشتِ چِنار مِ چَه می چیو یهَ ی گوچان ئَه رجِنی
بو ئاگرِ میه خَه ك چوه كهَ ی هی رو له ژیرِ بالِ كی؟

خِنیه دِواره بهَ ش بِكه ن له ناو ئازه ویل ئیل
تا ئاگر تِره ك نه چو ئه مشه و له شون سالِ كی؟

بیل تا بِسزیه م ئاو وه دَه س تیه نی تره ئاگر له ئاو
له شون ئیسای بی برا مَه ریه م بِچوده مالِ كی ؟
ادامه
99
حسن  , hassan_ana_2000
حتمأ بخونید دوستان خیلى جالبه
ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﮔﻠﻪ ﮔﺮﮔﻬﺎ
♥•٠·
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﻪ ﮔﺮﮒ ﺿﻌﯿﻒ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺘﻨﺪ،ﮐﻪ ﺍﮔﺮ
ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻭﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺷﺪ !!. ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮐﻮﺑﯿﺪﻥ ﺑﺮﻑ
ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻠﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮﮒ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﮒ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ.
ﻭﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﮔﺮﮒ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﺍﻣﻦ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﮒ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﮔﻠﻪ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻭﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﮔﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺮﮔﻬﺎ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ ﻟﯿﺪﺭ ﻭ ﺭﻫﺒﺮ ﮔﻠﻪ ﮔﺮﮔﻬﺎﺳﺖ
ﺍﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟ !
ﻟﯿﺪﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﺎ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ
ﺑﺮﻭﯾﺪﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﺒﺮﺩ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻼﮎ ﺷﻮﯾﺪ...
و دقیقا به همین خاطر است که رهبران در انتهای سف حرکت میکنند، دیرتر از همه غذا میخورند و همیشه موفقیت تیم شان را در اولویت قرار میدهند...

---------------------------------------------------

به رسانه  حرف دل بچه شیعه ها  بپیوندید

http://www.cloob.com/shiaali

------------------------------------------------------------------------------------------------
لایك √ كامنت √ پست مجدد

◄ هر گونه کپی برداری از مطالب و تصاویر این رسانه ممنوع است و حرام و پیگیری اخروی خواهد داشت►
ادامه
حسن  , hassan_ana_2000
وختی ک خرمشهر و آبادان سقوط کردن ؛گیلان غرب، پاوه، اسلام آباد و ایلام مقاومت کردن...
می گن موصل تنها 60 دقیقه در برابر داعش مقاومت کرد و بعدش سقوط کرد!
اما کوبانی ۹۰ روز مقاومت کرد و بلاخره پیروز شد!
می گن کوردها مرزنشینند!
اما باس اصلاح کنم:

کوردها مرزنشین نیستند!
این مرزها هستند ک آنقدر عقب می روند تا ب کوردها تکیه بزنند!!!.
ادامه