نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
حمیدرضا ا , hamiddotnet

حمیدرضا ا

 ماست 16 تومنی شده 23 تومن؟! واقعاً زیباست!
حمیدرضا ا , hamiddotnet

حمیدرضا ا

مطالب
cloobid
hamiddotnet
، 9 سال و 10 ماه و 24 روز
مرد 33 ساله مجرد
فوق ليسانس ، مدرس دانشگاه
وبلاگ میهن بلاگ
حمیدرضا ا , hamiddotnet
من بهت وابستم مثل دستم به موهات مثل حسم به صدات
مثل حالم به هوات مثل روز اول
بی نظیری وقتی نسبت زیباییت به تموم آدما
یه درخت تنهاست وسط یه جنگل
بی نظیری وقتی هر کسی میخوادت
واسه بخشیدن تو به گناه افتاده
توی آینه تو فقط خودتو میبینی
اما من میبینم توی آینه عکس قرص ماه افتاده

ماه تنهای منی واسه ی روز توئه شب کوتاه شده ام
ماه دنیای منی من برای دیدنت مسافر ماه شدم
بی نظیری وقتی هر کسی میخوادت
واسه بخشیدن تو به گناه افتاده
توی آینه تو فقط خودتو میبینی
اما من میبینم توی آینه عکس قرص ماه افتاده
ادامه
99
حمیدرضا ا , hamiddotnet
روز پسر مبارک (⊙...⊙)
ادامه
19
2
14
حمیدرضا ا , hamiddotnet
ترولیست 1 روز پیش
ادامه
46
9
23
حمیدرضا ا , hamiddotnet
حمیدرضا 1 روز پیش
ماست 16 تومنی شده 23 تومن؟! واقعاً زیباست!
4
13
حمیدرضا ا , hamiddotnet
یکشنبه 26 اردیبهشت ، 09:39
ادامه
زهرا  ع , 10642
یکشنبه 26 اردیبهشت ، 09:39
ادامه
حمیدرضا ا , hamiddotnet
یکشنبه 26 اردیبهشت ، 00:27
لپاتو گفتمع
ادامه
حمیدرضا ا , hamiddotnet
ترولیست 1 روز پیش
بهترین دوست برای آدم کسیه که

بتونه فکرای منفی رو از آدم دور کنه..
ادامه
34
1
18