حمید ایرانی , hamid_mega

حمید ایرانی

 نه پیروزی به معنای پایان راه است و نه شکست به معنای نابودی، شجاعت یعنی ادامه دادن.
حمید ایرانی , hamid_mega

حمید ایرانی

مطالب تصاویر 1
cloobid
hamid_mega
، 10 سال و 16 روز
مرد 34 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

آلبوم تصاویر

  • Boğaziçi University

1 تصویر ...

morebox img


تبلیغات

حمید ایرانی , hamid_mega
حمید اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 9 ماه پیش
99
حمید ایرانی , hamid_mega
ادامه
حمید ایرانی , hamid_mega
حمید 4 سال پیش
نه پیروزی به معنای پایان راه است و نه شکست به معنای نابودی، شجاعت یعنی ادامه دادن.
حمید ایرانی , hamid_mega
تصویر آلبوم از حمید 5 سال پیش