هادی ا , hadi116

هادی ا

 انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی  ------تلگرام  : Alborz_Automation@      کانال:  https://t.me/Alborz_Industrial_Group
هادی ا , hadi116

هادی ا

مطالب
cloobid
hadi116
، 10 سال و 8 ماه و 13 روز
مرد 41 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

هادی ا , hadi116
هادی 1 هفته پیش
انجام پروژه های اتوماسیون صنعتی ------تلگرام Alborz_Automation@ کانال https://t.me/Alborz_Industrial_Group
99
هادی ا , hadi116
2 هفته پیش
هادی ا , hadi116
هادی اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 هفته پیش