حسین  , h.s76

حسین

 سلام کسی ایده مناسبی برای شروع ی شغل نداره؟
حسین  , h.s76

حسین

مطالب
cloobid
h.s76
، 2 سال و 9 روز
مرد 22 ساله مجرد
يک سال کالج ،


تبلیغات

حسین  , h.s76
از مردم در صف گوشت و نان و یارانه فیلم‌ نگیرید، تمسخرشان نکنید، بهشان نخندید...
دارند توانمان را در جنگ برای بقا می‌گیرند، یقه‌گیرِ حکومت باشید که چنین کرامت از ما ستانده، نه مردمی که برای نان می‌دَوَند!
ادامه
99
حسین  , h.s76
بچه های امروزی 11 ساعت پیش
یاد بگیر...
ادامه
حسین  , h.s76
بچه های امروزی 11 ساعت پیش
تاوان
ادامه
حسین  , h.s76
به سلامتی همه مادرا یه قلب بزارید
ادامه
حسین  , h.s76
زیر صفر 4 روز پیش
#مفهومی
ادامه