بهروز  , force3167

بهروز

 ماییم و می و مطرب و این کنج خراب  جان و دل و جام و جامه پر درد شراب  فارغ ز امید رحمت و بیم عذاب  آزاد ز خاک و باد و از آتش و آب
بهروز  , force3167

بهروز

مطالب
cloobid
force3167
، 4 سال و 9 ماه و 12 روز
مرد 45 ساله مجرد
ديپلم دبيرستان ،


تبلیغات

بهروز  , force3167
3 روز پیش
ادامه
99
بهروز  , force3167
3 روز پیش
ادامه
کامنت بنویسید...
بهروز  , force3167
یکشنبه 23 دی ، 04:22
ممنون دوست عزیز
ادامه
اعظم فرهادی , az_fa
شنبه 22 دی ، 21:00
هزاران لایک
ادامه
بهروز  , force3167
3 روز پیش
ادامه
بهروز  , force3167
3 روز پیش
ادامه
بهروز  , force3167
3 روز پیش
ادامه