سعید مرادی , footbaalliha10

سعید مرادی

 آب منم ، تاب منم ، شاعر مهتاب منم ...... شورتویی ، شعرتویی ، عاشق بی تاب منم
سعید مرادی , footbaalliha10

سعید مرادی

مطالب
cloobid
footbaalliha10
، 5 سال و 4 ماه و 17 روز
مرد 29 ساله مجرد
فوق ليسانس ، 28 ساله - گرگان - تهران M.Sc

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • کلوب ازدواج , married
  • 391 رسانه

    morebox img


تبلیغات

سعید مرادی , footbaalliha10
کسب و کار اینترنتی
کسب و کار در خانه
کسب درآمد ماهیانه
کسب درآمد همیشگی
ادامه
99
  , mehregan2016
آرزوی غلام به واقعیّت پیوست

روزی امام حسین علیه السّلام در جمع عدّه ای از اصحابش حضور یافت و آن ها را مورد خطاب قرار داد و فرمود :

از نظر من صحّت قول رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله ثابت است که فرمود : بهترین اعمال و کارها بعد از نماز صبح ، دلی را شاد گرداندن است ، به وسیله آنچه که سبب گناه نشود . و سپس افزود : روزی غلامی را دیدم که با سگی هم غذا بود ، وقتی سبب آن را از او پرسیدم ، در پاسخ گفت : ای پسر رسول خدا! من غمناک و ناراحت هستم ، می خواهم با خوشحال کردن این سگ ، خودم را شادمان و مسرور گردانم . سپس در ادامه اظهار داشت : من دارای اربابی یهودی هستم که آرزو دارم ، شاید بتوانم از او جدا شده و آسوده گردم . امام حسین علیه السّلام می فرماید : من با شنیدن سخنان غلام ، نزد ارباب او آمدم و تصمیم گرفتم تا مبلغ دویست دینار به عنوان قیمت غلام تحویل ا ربابش دهم و او را خریداری نمایم . پس چون یهودی از تصمیم من آگاه شد ، اظهار داشت : ای پسر رسول خدا! آن غلام فدای قدمت باد ، او را به تو بخشیدم و این باغ را هم به او بخشیدم ؛ و سپس پول ها را هم نیز برگرداند .

امام حسین علیه السّلام فرماید : من پول ها را به او پس دادم ؛ و اظهار داشتم : من هم این پول را به تو می بخشم .

یهودی گفت : پول ها را پذیرفتم و به غلام بخشیدم . امام علیه السّلام افزود : من غلام را آزاد کردم و باغ را هم به او بخشیدم ؛ و آن دویست دینار را هم دریافت کرد .

پس همسر یهودی که شاهد این جریان بود مسلمان شد و مهریه خود را به شوهرش بخشید . و در پایان یهودی چون چنین برخوردی را دید ، گفت : من نیز مسلمان شدم و این خانه مسکونی را به همسرم بخشیدم .
ادامه
کامنت بنویسید...
پریسا میم  , tannaz0068
دوشنبه 19 آذر ، 15:21
چه جالب
ادامه
  , mehregan2016
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺼﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ: myapp
ﺍﻹﻣﺎﻡُ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :
ﻛﺎﻥَ ﺭَﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠّﻪ ِ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻳَﺮﻓَﻊُ ﻳَﺪَﻳﻪِ ﺇﺫﺍ ﺍﺑﺘَﻬَﻞَ ﻭﺩَﻋﺎ ﻛَﻤﺎ ﻳَﺴﺘَﻄﻌِﻢُ ﺍﻟﻤِﺴﻜﻴﻦُ .
ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺧﻼﻕ : 2/8/1981 .
ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :
ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﺑﺘﻬﺎﻝ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻨﻮﺍﻳﻰ ﻛﻪ ﻏﺬﺍ ﻣﻰ ﻃﻠﺒﺪ ، ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑُﺮﺩ .
ادامه
  , mehregan2016
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﯿﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ: myapp
ﻗﺎﻝَ ﺍﻟْﺤُﺴَﻴْﻦُ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ :
ﺍَﻟﺺِّﺪْﻕُ ﻋِﺰٌّ، ﻭَﺍﻟْﻜِﺬْﺏُ ﻋَﺠْﺰٌ، ﻭَﺍﻟﺲِّﺮُّ ﺍَﻣﺎﻧَﺔٌ، ﻭَﺍﻟْﺠِﻮﺍﺭُ ﻗَﺮﺍﺑَﺔٌ، ﻭَﺍﻟْﻤَﻌُﻮﻧَﺔُ ﺻَﺪﺍﻗَﺔٌ، ﻭَﺍﻟْﻌَﻤَﻞُ ﺗَﺠْﺮِﺑَﺔٌ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ، ﺝ 2، ﺹ 246.
ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ:
ﺭﺍﺳﺘﮕﻮﻳﻰ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮﻳﻰ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻰ، ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﻯ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻰ ﺧﻮﻳﺸﺎﻭﻧﺪﻯ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ، ﺗﺠﺮﺑﻪ.
ادامه
  , mehregan2016
سیدرضا بهشتى

بر توسن موج خشم،آوا زده بود
مانند على بر صف هیجا زده بود
آبى مگر آورد حرم را ز فرات
سقاى حسین،دل به دریا زده بود
سقاى كربلا و علمدار شاه دین
فرزند شیر حق و هژبر كنامها
با كام تشنه آب ننوشیدى از فرات
یاد لب حسین و دگر تشنه كامها
افسوس شد امید تو از آب،نا امید
با اینكه شد ز جانب تو اهتمامها
دستت جدا شد از تن و دست‏خدا شدى
حق در عوض سپرد به دستت زمامها

فرهنگ عاشورا صفحه 227
ادامه
کامنت بنویسید...
سعید مرادی , footbaalliha10
یکشنبه 15 مهر ، 14:25
عالیییی +++
ادامه