نرم افزار اندروید کلوب
فاطمه داوودی , fateme_f11

فاطمه داوودی

 هر چه دل خواست نه آن شد        هر چه خدا خواست همان شد
فاطمه داوودی , fateme_f11

فاطمه داوودی

مطالب
cloobid
fateme_f11
، 5 سال و 11 ماه و 14 روز
زن 33 ساله مجرد
فوق ليسانس ،

رسانه ها

  • کلوب دات کام , recreation
  • فیلم و سینما , film
  • 308 رسانه

    morebox img


تبلیغات

فاطمه داوودی , fateme_f11
دو چیز شما را تعریف می کند:
بردباری تان وقتی، هیچ چیز ندارید..
و رفتارتان وقتی، همه چیز دارید...
ادامه
99
فاطمه داوودی , fateme_f11
فاطمه 1 روز پیش
هر چه دل خواست نه آن شد هر چه خدا خواست همان شد
فاطمه داوودی , fateme_f11
زندگی بدون چالش ؛ مزرعه بدون حاصل است.
باد با چراغ خاموش کاری ندارد
اگر در سختی هستی بدان که روشنی..
ادامه
52
6
8
فاطمه داوودی , fateme_f11
شبکه قرآن 3 روز پیش
ادامه
53
5
24
فاطمه داوودی , fateme_f11
ادامه
65
5
27