فرزاد شریف نیا , farzad1980

فرزاد شریف نیا

   Michael Jackson:  I adore you . your music will live forever
فرزاد شریف نیا , farzad1980

فرزاد شریف نیا

مطالب
cloobid
farzad1980
، 13 سال و 7 ماه و 11 روز
مرد 38 ساله مجرد
ليسانس ،

رسانه ها

  • مایکل جکسون , michelclub
  • رشت , rashticlub
  • 7 رسانه

    morebox img


تبلیغات

فرزاد شریف نیا , farzad1980
فرزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 1 سال پیش
تولد : 1/فروردین/

تولد : 10/فروردین/1359

99
فرزاد شریف نیا , farzad1980
فرزاد اطلاعات علایق خود را بروز کرد. 1 سال پیش
علایق : roman,music & violon

ورزش : fitness,vollybal & bilyard

غذا : متنوع

فرزاد شریف نیا , farzad1980
فرزاد اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 1 سال پیش
فرزاد شریف نیا , farzad1980
فرزاد اطلاعات حرفه خود را بروز کرد. 2 سال پیش
فرزاد شریف نیا , farzad1980
فرزاد اطلاعات اصلی خود را بروز کرد. 2 سال پیش
تولد : 9/فروردین/1320