فرهاد محمدی , farhadotello

فرهاد محمدی

 دیگه نمیدونم چی بگم!!!!
فرهاد محمدی , farhadotello

فرهاد محمدی

مطالب
cloobid
farhadotello
، 8 سال و 3 ماه و 21 روز
مرد 37 ساله مجرد
ليسانس ،


تبلیغات

فرهاد محمدی , farhadotello
زندگی مانند یک آیینه است
هنگامی که در آن لبخند بزنیم
بهترین نتایج را به دست خواهیم آورد...
ادامه
99
فرهاد محمدی , farhadotello
در بدترین ما آنقدر خوبی هست
و در بهترین ما آنقدر بدی هست
که هیچ یک از ما حق این را نداریم
که از دیگری عیب جویی کنیم...
ادامه
فرهاد محمدی , farhadotello
شاد کردن قلبی با یک عمل،
بهتر از هزاران سری است که به نیایش خم شده باشد...
ادامه
فرهاد محمدی , farhadotello
افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمی دهد.
بنابراین برای نادان نگه داشتن انسان
باید به هر روش ممکن اندوهگینش کرد...
ادامه
کامنت بنویسید...
محمد امیری , mrs91
جمعه 27 مهر ، 10:22
دقیقا
ادامه
مهکامه  , mahkameh.m
پنجشنبه 26 مهر ، 00:10
لاااایک
ادامه
فرهاد محمدی , farhadotello
در دنیا هیچ چیز پایدار نیست
و اگر انسان توقع بقای چیزی را داشته باشد،احمق است.
اما اگر از آنچه که برای مدت کوتاهی دارد لذت نبرد
از آن هم احمق تر است...
ادامه
کامنت بنویسید...
محمد امیری , mrs91
جمعه 27 مهر ، 10:22
عالی
ادامه