نرم افزار اندروید کلوب
فرهاد  , farhad.89

فرهاد

فرهاد  , farhad.89

فرهاد

مطالب
cloobid
farhad.89
، 3 سال و 3 ماه و 1 روز
مرد 35 ساله متاهل
فوق ديپلم ،


تبلیغات

فرهاد  , farhad.89
از کنایه ها نرنج
این مردم کارشان نیش زدن است !
عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب
ادامه
99
کامنت بنویسید...
مهربانو , alitahrani021
دوشنبه 20 اسفند ، 19:53
خا
ادامه
فرهاد  , farhad.89
چه کلمه مظلو میست
“قسمت ”
تمام نامردی ها را گردن میگیرد . . .
ادامه
فرهاد  , farhad.89
بهترین آدمها زندگی
همانهایی هستند که
وقتی کنارشان میشینی
چایی ات سرد میشود ودلت گرم . . .
ادامه
فرهاد  , farhad.89
روز زن بر همه مادران عزیز مبارک
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
شنبه 18 اسفند ، 19:07
ادامه
مهربانو , alitahrani021
چهارشنبه 8 اسفند ، 17:53
ممنونم
ادامه
فرهاد  , farhad.89
روز مهندس مبارککککک
ادامه
کامنت بنویسید...
کژال , 65kazhal
شنبه 18 اسفند ، 19:07
ادامه
فرهاد  , farhad.89
سه شنبه 7 اسفند ، 08:46
ممنونم
ادامه
مهربانو , alitahrani021
دوشنبه 6 اسفند ، 19:18
مبارک باشه
ادامه