تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام  , fardin64

تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام

 بیچاره اونکه حرم رو ندیده ... بیچاره تر اونکه دید کربلاتو حسین جان
تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام  , fardin64

تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام

مطالب
cloobid
fardin64
، 13 سال و 6 ماه و 23 روز
مرد 33 ساله متاهل
ليسانس ،


تبلیغات

هـــ ولـایـتـی ــــم شکارچی جنگ نرم , mojtabaesmaili
تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام در این تصویر برچسب خورده است. 3 سال پیش
 , badbod
تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام در این تصویر برچسب خورده است. 3 سال پیش
هـــ ولـایـتـی ــــم شکارچی جنگ نرم , mojtabaesmaili
تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام در این تصویر برچسب خورده است. 4 سال پیش
تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام  , fardin64
گناه زهر است....

هیچ ذکری بالاتر ومهم تر از عزم پیوسته و همیشگی بر ترک گناه نیست ؛ یعنی تصمیم داشته باشید اگر خداوند صد سال هم به شما عمر داد ، حتی یک گناه نکنید ، همچنان که اگر صد سال عمر کنید ، حاضر نخواهید شد یک بار تَهِ استکانی زهر بنوشید ؛حقیقت و واقع گناه هم ، زهر و سّم است.

اگر انسان یک گام در راه رضای خدا بردارد ، دیگر گامهای بعدی را نمی داند چه خواهد شد! همان گام اول ، او را به جاهایی که نمی داند ، خواهد کشید
ادامه
99
فاطیما راد مدافع حرم حضرت زینب , 165
تا خدا راهی نیست محب امام هادی علیه السلام در این تصویر برچسب خورده است. 4 سال پیش