نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
آخرین خاکریز  , faraz_sol

آخرین خاکریز

 سه هفته ای شدن دوره  آموزشی  سربازان ارتش یعنی اینکه فاتحه آن خوانده شده
آخرین خاکریز  , faraz_sol

آخرین خاکریز

مطالب
cloobid
faraz_sol
، 12 سال و 5 ماه و 27 روز
مرد 54 ساله مجرد
ليسانس ، نمایندگی تجهیزات emergency power
وبلاگ میهن بلاگ
آخرین خاکریز  , faraz_sol
وَنگ وا 17 ساعت پیش
چی بود ، چی شد !!
ادامه
99
30
6
5
آخرین خاکریز  , faraz_sol
سه هفته ای شدن دوره آموزشی سربازان ارتش یعنی اینکه فاتحه آن خوانده شده
1
1
آخرین خاکریز  , faraz_sol
دوشنبه 4 مرداد ، 08:27
جمع شدن تدریجی بساط ارتش
ادامه
آخرین خاکریز  , faraz_sol
بی دل شدند,
و منتظرند به آب بزنند

تو هم بیا
دل به دریا بزن
که فرصت اندک است

اما
یادت باشد
هنوز هم می توان
تصمیمی مردانه گرفت
در امتداد مسیر شهیدان...

ادامه
11
4
6
آخرین خاکریز  , faraz_sol
دریوزگان درگاه کمونیسم
1
  آخرین خاکریز  , faraz_sol
  یکشنبه 3 مرداد ، 01:42
  مخاطب وطن ستیزان هستند
  ادامه
  آخرین خاکریز  , faraz_sol
  دریوزگان درگاه چین